Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-i maddesinde düzenlenmiştir.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu nun uygulanabilmesinin ön şartı işlenmek istenen ancak işlenemeyen (teşebbüs aşamasında kalan) bir suça maktulün engel olmasının verdiği öfke, kızgınlık hali sonucunda failin öldürme suçunu işlemesidir.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu nda öldürme fiilinden başka bir diğer suç vardır ve öldürme, diğer suçun varlığına bağlıdır. Dolayısıyla Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu nda bir başka suçtan dava açılmış olması ve bu iki davanın da birleştirilmesi gerekmektedir.

Failin amacı kabahat nevinden bir eylemi veya kabahat ya da suç teşkil etmeyen bir eylemi gerçekleştirmek ise ve bu amacının gerçekleştirememesi nedeniyle maktulü öldürdüyse Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu nun varlığından bahsedilemez.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu nun işlenmiş olması için failin amaç edindiği diğer suçun da kasten işlenebilen bir suç olması gerekir.

Failin amaç edindiği diğer suçun teşebbüs boyutunu geçerek tamamlandığı durumlarda artık bir suçu işleyememekten bahsetmemiz mümkün olmayacağından Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu nun da işlenmesi mümkün olmayacaktır.

5237 sayılı TCK’nun 82/1. maddesinin (i) bendinde düzenlenen suçun unsurları itibariyle oluşup oluşmadığının belirlenmesinde üç hususun üzerinde durulması gerekmektedir. Bunlardan birincisi; öldürme suçundan önce işlenmek istenen bir suç bulunmalı, ikincisi; bu suç kasten işlenen bir suç olmalı, üçüncü olarak da ilk suç işlenememiş olmalıdır. Öldürme eylemi, ilk suçun işlenememesinden duyulan öfke, kızgınlık ve hiddet nedeniyle, diğer bir ifadeyle infialle gerçekleştirilmelidir. Ancak ilk suçu işleyememekten duyulan infialle değil de başka bir nedenle öldürme suçu işlenmişse bu bendin uygulanması mümkün olmayacaktır.

Gerçekleştirilmek istenen ancak herhangi bir nedenle işlenemeyen suçun kasten işlenen bir suç olması gerekir. Zira taksirle işlenen bir suçta failin suçu işleyememekten dolayı infiale kapıldığından bahsedilemez. Bir suç işleyememekten söz edildiğine göre öldürme suçu işlendiğinde ilk suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması gerekir. İlk suç tamamlanmışsa artık bir suçu işleyememekten dolayı duyulan infialle öldürme suçu oluşmayacaktır. Diğer taraftan öldürme suçundan önce olan ve işlenemediği için fail üzerinde infiale neden olan eylem suç olarak düzenlenmiş olmalıdır. Bu nedenle fail üzerinde infiale neden olan eylemin TCK’nda ya da ceza hükmü içeren diğer kanunlarda suç olarak düzenlenip düzenlenmediği tespit edilmelidir. (Yargıtay CGK E. 2013/717 K. 2014/232 06.05.2014)

Güvenlik Tedbirleri

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçunun yargılaması nerede yapılmaktadır.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi midir?

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi midir?

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?