Çalışanların Yasal Hakları

Çalışanlar hukuki açıdan korunurlar. İşçi hakları kapsamında değerlendirilen bu konular ele alınacağı zaman somut olayın özellikleri önemli olur. Çalışanların Yasal Hakları arasında yer alan işe iade hakkı işverenin işçinin işini sonlandırmak istemesi durumuna bağlı olarak ortaya çıkar.

İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde önce fesih bildirimi yapmak zorundadır. Bu bildiri yazılı olarak yapılması gereken resmi bir belgedir. İşçinin haksız bir nedenle işten çıkarılması işe iade talebi oluşturabilmek için geçerlidir. Bu durumda da işçi kendisine tanınan yasal süre içerisinde işe iade talebini oluşturmalıdır.

Toplumsal yaşamın içinde kişilerin ürün ya da hizmet satın aldıklarında da çeşitli haklara sahip olduğu görülmektedir. Ürün veya hizmet satın aldıktan sonra tüketici hakem heyetine başvurulması gerekli olduğunda tüketicinin yasal süresi içerisinde bu işlemi yapması gerekir. Tüketici hakem heyeti kararına itiraz davası dilekçe örneği de resmi değer taşıdığı için hukuka uygun olarak hazırlanmalıdır.

Hamile Çalışanların Hakları

Çalışanlara ait haklar arasında yer alan ve haksız bir nedenle işten çıkarılanlara yönelik haklar kapsamında işçi işe iade davası açabilir. Bu tür durumlarda iş yerinde 30 kişiden fazla sayıda işçi çalışması gerekirken işçinin de en az 6 aydır çalışıyor olması zorunludur. Hamile çalışanlar açısından da Hamile Çalışanların Hakları söz konusudur.

Yasalar uyarınca hamile olanların doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakları bulunur. Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olarak belirlenen bu süre hamile çalışanların kullanabileceği izinleri kapsar. Ayrıca hamileler için 6 aya kadar ücretsiz doğum izni de verilir. Kadın işçi kontrole gideceği zaman kendisine ücretsiz izin verilir. Gece vardiyasında çalışmaları da yasaktır. Ayrıca fazla çalışma yasağı da geçerlidir.

Çalışanların Yasal Hakları söz konusu olduğunda işçilerin kıdem tazminatı hakkı da bulunur. Sosyal devlet ilkesi gereği çalışanlara tanınan bu hak işçinin haklı bir nedenle işten çıkarılmaması durumunda geçerlidir. İşçinin en az bir yıldır çalışıyor olması da tazminat alabilmek için gereklidir. Koşulları sağlayan işçiye kıdem tazminatı ödenir.

Ev Hizmetinde Çalışanların Hakları

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanların hakları açıklanır. Bu kanun uyarınca hangi çalışanların haklardan yararlanacağı da açıklığa kavuşturulmuştur. Ev Hizmetinde Çalışanların Hakları gündeme geldiğinde bu çalışanların İş Kanunu kapsamında yer almadığı görülmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışanlar Borçlar Kanunu’na tabidir. Bu çalışanların kıdem ya da ihbar tazminatı hakları da bulunmamaktadır. En az bir yıl çalışmış olanlar yılda en az iki hafta izin kullanabilmektedir. Ayrıca kural olarak haftada bir gün tatil hakları bulunur.

Çalışanların Yasal Hakları söz konusu olduğunda 4857 sayılı kanun uyarınca ihbar tazminatı da bulunmaktadır. Belirsiz iş sözleşmeleri kapsamında çalışan işçi işten çıkarılacağı zaman kendisine yasal süresi içinde tebligat yapılması gerekir. İşçinin iş bulana kadarki sürede mağdur olmaması için düzenlenen bu tazminat türü iki yönlüdür. İşçinin işten ayrılması durumunda da işverene ödemekle yükümlü olabileceği bir tazminat olması nedeni ile diğer tazminatlardan ayrılır.

Part Time Çalışanların Hakları

Kısmi süreli olarak çalışan işçiler için part time çalışan olarak adlandırma yapılır. Part Time Çalışanların Hakları arasında ücret ve paraya ilişkin menfaatlerinin çalıştığı süreye bölünmek kaydı ile hesaplanması yer alır. 45 saat ve üzeri çalışma tam süreli olarak adlandırılırken 30 saat ve bunun altındaki süreler part time olarak değerlendirilir.

Çalışanların Yasal Hakları arasında fazla çalışmaya bağlı olarak alınacak ücretler de bulunur. Haftalık 45 saatin üzerinde çalışan işçi için bu sürenin üzerine çıkıldığında ek ücret ödenir. İşçilere tanınan haklardan biri de yıllık izin hakkıdır. Bu süre belirlenirken de çalışanın kıdemine göre hesaplama yapılır.

İşçiler ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ücret hakkına sahiptir. Hafta tatili ücret hakkının yanı sıra asgari geçim indirimi de çalışan hakları kapsamındadır. İşsizlik ödeneği veya sendikal tazminat hakkı da işçi haklarındandır.

Çalışanların temel hakları hangi kanundan gelir?

Bu haklar 4857 iş kanunu ve çalışanların hakları kapsamında belirtilmektedir. 

Çalışanların hakları hangi yasa ile belirlenmiştir?

1982 Anayası’nın 49. maddesinde belirtilmiştir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın