Canavarca Hisle veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsuları

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu, Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-b maddesinde düzenlenmiştir.

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu nu oluşturan iki farklı şekil bulunmaktadır:

  1. Canavarca hisle öldürme: Öldürme fiilinin zevk almak, kendini tatmin etmek, sırf öldürmüş olmak için öldürmek, meşhur olmak gibi bir vahşi ve gayrı insani hislerle işlenesi canavarca hisle öldürmedir.

Suçu ağırlaştıran neden, failde bulunan canavarca histir.

Öldürmenin şeklinin vahşice olması (taşla ezme, çok sayıda bıçak darbesi, parçalama, parçalatma vs.) fiili canavarca hisle öldürme yapmaz. Suçun işlenme şekli, faildeki canavarca hissin varlığına karine olamaz.

Canavarca hisle öldürme, toplum bilinci ve ahlakının geniş tepkisini çeken, amacı itibarı ile tehlikeli ve vahşi kötülük eğilimini sergileyen psikolojik bir güdüyü ifade eden kavram olarak algılanmalıdır.

Maktul ile sanığın aileleri arasında önceye dayalı adliyeye intikal eden olaylar nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü karşılaşan sanık ve maktulün tartışmaya başladıkları, tartışma sırasında sanığın bıçakla çoğunluğu yüz bölgesinde olmak üzere 21 adet kesici delici alet yarası oluşturacak şekilde maktulü yaralayıp öldürdüğü olayda; pek çok öldürücü nitelikte yara ika edilmesinin tek başına suçun canavarca hisle ya da eziyet çektirerek işlendiğini kabule yeterli bulunmadığı, canavarca hisle öldürme, sırf öldürmüş olmak için öldürme, ölenin acı çekmesinden zevk duymak için öldürme olup, eziyet çektirerek öldürme ise ölümü meydana getirme bakımından zorunlu olmayan ve ölüme takaddüm eder vahşice hareketler olup sanığın öldürme kastının yanında işkence ya da eziyet çektirme kastının da bulunması gerektiği, sırf ölüm neticesini almak için tehevvürle maktulün baş kısmına bıçakla çok sayıda darbenin yapıldığı, somut olayda ise sanığın canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğini, kabule yeterli her türlü kuşkudan uzak yeterli kesin kanıt bulunmadığı gözetilmeyerek 5237 sayılı TCK.nun 82/1-b maddesi ile uygulama yapılması, (Yargıtay 1. CD E. 2011/3139 K. 2011/8047 19.12.2011)

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu nun canavarca hisle öldürme şeklinde işlendiği durumlarda Yargıtay’ın yeni hükümlerine göre haksız tahrik hükümlerinin uygulanması mümkündür.

  1. Eziyet çektirerek öldürme: Eziyet, bu bentle bağlantılı olarak uzun süre devam eden, bedene yönelen, insana maddi acı ve ızdırap veren insanlık dışı muameledir. Bu suç tipinde fail, mağduru zamana yayılan, yoğun acı ve ızdırap veren fiillerle öldürmektedir.

Bununla birlikte fail ya da faillerin asıl amacı, hasmını öldürmektir. Ancak öldürürken aynı zamanda ona eziyet çektirme veya işkence etme amacıyla da hareket etmiş olmaları gerekir.

Fail, maktul hemen öldürmemekte, ölüm sonucunu gerçekleştirmek bakımından zorunlu olmayan ve sırf mağdura acı ve ıstırap veren davranışlarda bulunmamaktadır. Burada fail, maktulün acı çekmesinden zevk almak için değil, ölene ızdırap vermek için eziyete başvurmaktadır.

Konuya ilişkin Yargıtay kararları incelemesinde “el ve ayaklarını bağladığı maktulü boğarak öldürmesi dışında, kaynar zeytinyağını başından aşağı dökmesi, sanığın maktulü yakarak öldürmesi, öldürmefiilinden önce maktulün cinsel organının kesilmesi ya da parçalanması, cinsel organlara veya makata yaralayıcı ve bereleyici cisim sokulması, el ayak ve kulakların kesilmesi, gözün çıkarılması, sigara ve yanıcı maddelerle vücuda eza ve cefa verilmesi” gibi öldürme saiki için zorunlu olmayıp sırf maktule eziyet etmek ve acısını arttırmak maksatlı eylemlerin tamamını eziyet çektirerek adam öldürme kapsamında kabul edildiği görülmektedir.

Sanığın önceden tanımadığı ve yolda yürürken gördüğü maktülü aralarında her hangi bir tartışma geçmeksizin elinden bastonu alarak kafasına vurarak öldürdüğü olayda; maktulü sırf öldürmüş olmak için öldüren sanığın eyleminin TCK’nin 82/1-b maddesinde düzenlenen “canavarca hisle öldürme” suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde 81. madde uyarınca kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün bozulması yerine istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş olması yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA (Yargıtay 1. CD E. 2018/3880 K. 2018/5267 11.12.2018)

İlginizi Çekebilir; Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu

Güvenlik Tedbirleri

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurların herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi midir?

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi midir?

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu şikayete tabi midir?

Canavarca Hisle Veya Eziyet Ederek Öldürme Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurların herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın