Edim Ne Demek

Alacaklı ve borçlu ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan bu kavram alacaklının alacak hakkını ifade ederken borçlunun da ödemekle yükümlü olduğu borçtur. Borcun konusu edim ilişkisinin ortaya çıkmasına yol açar. Bu kavramın hukuken sahip olduğu bazı özellikler bulunur. Öncelikle edimin hukuken korunan bir menfaat olası gerekir. Edim Ne Demek ? Sıklıkla sorulan sorulardan biridir.

Edimin hukuken korunan bir menfaat olmasının yanı sıra imkânsız da olmaması gerekir. Hukuka uygun olmak zorunda olan edim genel ahlak ve kişilik hakları açısından da uygunluk taşımak zorundadır.

Borç alacak ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan edim kavramının mutlaka belirli olması gerekmemektedir. Ayrıca borcun konusu belirlenen edimler de olabilir. Boşanma davalarını ilgilendiren sorunlar arasında velayet konusu da yer almaktadır. 

Geçici velayet ne kadar sürede sonuçlanır ? şeklinde bir soru sorulduğunda tarafların boşanma davasının sonuçlarına bağlı olarak merak edecekleri olmaktadır. Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülür. Bu davalar sürerken de velayet konusu gündeme gelebilmektedir.

Borçlar Hukukunda Edim Ne Demek ?

Edim müspet ve menfi olmak üzere şekillenen bir kavramdır. Olumlu yani müspet edim bir şeyin yapılması ya da verilmesi yönünde ortaya çıkar. Borçlar Hukukunda Edim Ne Demek ? Konusu da merak edilir. Menfi olarak adlandırılan olumsuz edim ise bir şeyin yapılmaması yönünde ortaya çıkar.

Kişisel edimin bizzat borçlu kişi tarafından yerine getirilmesi gerekirken maddi edim de bizzat borçlunun yerine getirmesi zorunlu olmayan edimidir. Borçlunun malvarlığını ilgilendiren bu edim türünde borçlunun malvarlığı ile yerine getirilebilen bir fiil söz konusudur.

Edim Ne Demek ? Çoğu kişi için bilinmeyen konular arasında yer alırken edim hukuken korunan menfaatler arasında yer alır. Edim borcun konusu üzerine şekillenirken alacaklının alacak hakkını ve borçlunun borcunu tanımlar. Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu davranışlar edim olarak adlandırılır. Bölünebilen edimin yanı sıra bölünmez edim de edim türleri arasında yer alır. Ayrıca ani ve sürekli edimden de bahsedilmesi doğru olur.

Edimde Bulunmak Ne Demek ?

Edim olarak tanımlanan kavram borçlunun borcunu ödemesini ifade eder. Alacaklı açısından ise borcun konusudur. Edimde Bulunmak Ne Demek ? Hukuki açıdan merak edilen konulardandır. Edim hukuken korunan bir menfaat söz konusu olduğunda ortaya çıkar.

Edimin önemli bir özelliği de yerine getirilebilir olmasıdır. Bu noktadan hareketle de edimin imkânsız olmaması gerekir. Hukuk bilimi açısından edimin uygunluk taşıması ise zorunludur. Borçlunun yerine getirmek zorunda olduğu davranış edimdir.

Edim Ne Demek ? Alacak ve borç ilişkisi ile ortaya çıkar. Borçlu alacaklıya borcunu ödemekle yükümlüdür. Alacaklının borçludan talep etme hakkı bulunan davranış edim olarak açıklanır. Borç ilişkisinden dolayı ortaya çıkan edim borcun konusunu ifade eden bir kavramdır. Hukuk biliminde sıklıkla kullanılan edim kavramı borç ilişkisini ilgilendirmektedir.

Şahsi Edim Ne Demek ?

Edim olarak ifade edilen kavram çeşitli türlere ayrılmış olması ile dikkat çeker. Şahsi Edim Ne Demek ? Sualinin yanıtı ise kişinin alacaklıya karşı borcunu yerine getirmesidir. Müspet edimde kişi borçlu olduğu tarafa karşı borcunu öder. Örnek vermek gerektiğinde ise işçinin işverene karşı olan yükümlülüğünü yerine getirme borcu işçi açısından şahsi edimdir. İşçi çalıştığında kişisel olarak müspet edim yolu ile borcunu ödemiş olacaktır.

Edim Ne Demek ? Sorusu için verilecek yanıtlar geniş kapsamlı olurken alacak ve borç ilişkisi bu kavramın ortaya çıkmasında etkilidir. Edim genel ahlaka uygun olmak zorundadır. Bunun yanı sıra kişilik hakları açısından da aykırılığının olmaması gerekir. Alacak ve borç ilişkisi edim kavramının açıklanmasında önemli hale gelir.

Edim Ne Demek?

Alacaklı ve borçlu ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan bu kavram alacaklının alacak hakkını ifade ederken borçlunun da ödemekle yükümlü olduğu borçtur.

Şahsi Edim Ne Demek?

Sualinin yanıtı ise kişinin alacaklıya karşı borcunu yerine getirmesidir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?