Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş özel boşanma sebeplerinin dışında kalan belli bir olaya hasredilemeyen ve önceden belirlenme olanağı bulunmayan çeşitli olaylar da Medeni Kanun’un 166. Maddesi uyarınca genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma olarak düzenlenmiştir. Suç işleme, akıl hastalığı ve haysiyetsiz hayat sürme gibi evlilik birliğinin sarsılması da nisbi boşanma sebebidir.

Nitekim Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması TMK 166. Maddesi’nde 1. ve 2. Fıkralarda ilgili düzenleme şu şekilde yer almıştır;

‘’Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.’’

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasının Şartları

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davasının esaslı iki şartı vardır. Bunlar; 1- evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması 2- ortak hayatın sürdürülmesi eşlerden beklenilmemelidir. Bu şartta kastedilen evliliğin çekilmez hale gelmiş olmasıdır.

Davacı eş için evlilik birliğinin devamının kendisinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olması gerekmektedir. Bu noktada fiilen birlikte olmama, düğün yapılmamış olması, birlikte yaşamamış olma, cinsel ilişkiye girilmemiş olması ve evlenme amaç ve saiki etkili değildir.

Kural olarak eşlerden her biri boşanma davası açabilir ancak dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki, davacı eş boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu olmamalı ve de davalı eş tamamen kusursuz olmamalıdır. Boşanma kararı verilebilmesi için davalı eşin az da olsa kusurunun bulunması ve bunun da dava dilekçesinde belirtilmiş olması gerekmektedir. Davalı eşin akıl hastası olması durumunda davalı eşe kusur atfı mümkün olmayacağından evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davasının şartları oluşmayacaktır. Az kusurlu eşin boşanma davasına yönelik itirazı hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olmamalı ve itiraz ile korunmaya değer bir yarar kalmaması halinde dikkate alınabilecektir.

‘’ Türk Medeni Kanunu’nun 166.maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır.

Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz. Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı, eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır.’’ (Yargıtay 2. HD., E. 2012/9405 K. 2012/26927 T. 13.11.2012)

Özel boşanma nedenlerinden terk sebebiyle boşanma davası hariç diğer boşanma sebepleriyle birlikte evlilik birliğinin sarsılmasıyla boşanma davası açılabilir. Bu sebeple açılan davalarda ıslah mümkündür, anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülebilir.

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davalarında eşlerin fiilen birlikte olmaması, düğün yapılmamış olması, eşlerin birlikte yaşamamış olması ve nikahtan sonra eşlerin birlikte olmaması etkili değildir.

Evlilik birliğinin sarsılması, anlaşmalı boşanma, eylemli ayrılık sebebiyle boşanma genel boşanma sebeplerini oluşturur. Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası ise duygusal şiddet, sosyal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, görsel şiddet, fiziksel şiddet gibi sebeplere dayanılarak açılabilir.

Genel bir boşanma türü olan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyleboşanma davası, hukuki ve teknik altyapı gerektiren bir dava türüdür. Zira öngörülebilir veya belirlenebilir bir dava sebebi mevcut olmadığından her olayın kendi başına değerlendirilmesi gerekmektedir. İnternet ortamında sunulmuş boşanma davası dilekçesi veya boşanma davası nasıl açılır avukatsız veya arzuhalcilere boşanma dilekçesi yazdırılması durumunda, geri dönüşü olmayan telafisi güç zararlar ortaya çıkmaktadır.

Avukatlık büromuz bünyesinde çalışan en iyi aile hukuku avukatları ile boşanma avukatı konusunda arayışa girmeden boşanma davası ve boşanma süreci sorunsuz şekilde yürütülebilir. Bunun için dava açılmadan önce aile avukatı danışma ücretini ödeyerek uzman boşanma avukatı ile görüşmek için randevu almanız gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir; Nafaka Artırım Dilekçesi

SIKÇA SORULAN SORULAR

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Boşanma Dava Dilekçesi

Genel bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma dava dilekçesi matbu olarak sunulamaz zira her boşanma davasında taraflar ve konular farklı olduğu için bu şekilde matbu bir dilekçe ile dava açmak mümkün değildir mümkün olsa dahi tarafların hak kaybına uğrama riski yüksektir. Bu yüzden bir boşanma avukatı ile çalışılması uygun olacaktır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Ne Kadar Sürer?

Hukukumuzda yapılan son değişikliklerle yargılamada hedef süre uygulaması getirilmiştir. Boşanma davasını bir boşanma avukatı vasıtasıyla takip etmek işlemlerin zamanında yapılması sonucunda yargılamayı hızlandıracaktır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nafaka

Nafaka boşanma sebebinden bağımsız olarak boşanma ile değişecek ekonomik durumları düzeltebilmek adına verilen bir paradır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nafaka konusunda temel ölçütten farklı bir uygulama ortaya koymamaktadır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Ne Demek

Yukarıda açıkladığımız evlilik birliğinin devamının mümkün olmayacağı şekilde sarsılması nedeniyle eşlerden birlikte yaşamın devamı beklenemiyorsa evlilik birliğinin sarsıldığı kabul edilmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma ne demek sorusuna bu şekilde açıklanabilir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Aldatma

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması aldatma , fiziksel, sosyal ve ekonomik şiddet sonucu gerçekleşebilir.

Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılacak boşanma davasından ayrı bir dava ile ikame edilebilecek mal paylaşımı konusunda açıklamalarımız için tıklayınız.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Zamanaşımı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması zamanaşımı yönünden özel boşanma sebeplerindeki gibi bir süre belirlenmemiştir.

Boşanma Davasında Kusurun İspatı

Boşanma davasında kusurun ispatı hukuka uygun delillerle ispatlanabilecektir. Dava dilekçesinde bu delillerin dava dilekçesinde açıklanarak davanın açılması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanmada Kusur

Çekişmeli boşanmada kusur hususu önemlidir. Özellikle evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davasında davacı eş tam kusurlu olmamalı davalı eş ise az da olsa kusurlu olmalıdır.

Şiddetten Dolayı Boşanma Dilekçesi Örneği

Şiddet nedeniyle boşanma davası açacak olan kişilerin mutlaka ama mutlaka boşanma avukatı ile anlaşıp süreci avukat eliyle yürütmesi gerekmektedir. Zira 6284 sayılı kanun ile koruma kararı alınması ve dava sürecinde mutlaka boşanma avukatı İstanbul’a başvurulması gerekmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere internet sitelerinde sunulmuş olan boşanma davası dilekçesi veya boşanma davası nasıl açılır avukatsız veya arzuhalcilere boşanma dilekçesi yazdırılması durumunda, geri dönüşü olmayan telafisi güç zararlar ortaya çıkmakta ve çoğu zaman davalar kaybedilmektedir. İşinin uzmanı bir avukatla iş birliği yapmak için Küçükçekmece Boşanma Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Boşanma Dava Dilekçesi

Genel bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma dava dilekçesi matbu olarak sunulamaz zira her boşanma davasında taraflar ve konular farklı olduğu için bu şekilde matbu bir dilekçe ile dava açmak mümkün değildir mümkün olsa dahi tarafların hak kaybına uğrama riski yüksektir. Bu yüzden bir boşanma avukatı ile çalışılması uygun olacaktır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Zamanaşımı


Evlilik birliğinin temelinden sarsılması zamanaşımı yönünden özel boşanma sebeplerindeki gibi bir süre belirlenmemiştir.

Boşanma Davasında Kusurun İspatı


Boşanma davasında kusurun ispatı hukuka uygun delillerle ispatlanabilecektir. Dava dilekçesinde bu delillerin dava dilekçesinde açıklanarak davanın açılması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?