Evrakta Sahtecilik Suçu

Resmi evraklar doğru olduğu kabul edilerek işleme alınan belgelerdir. Toplum nezdinde resmî belgelerin daima doğru olacağı varsayımı hakimdir. Resmî belgelerin açık, anlaşılır olması gerekirken bu tür evraklar hukuki bir değer taşır. Kamu görevlisi tarafından düzenlenen resmi evrakların kişiye ithaf edilerek hazırlanması söz konusudur. Evrakta Sahtecilik Suçu kamu görevlileri tarafından işlenebilir.

Bu suçun ortaya çıkışında kamu görevlisinin varlığına gerek duyulmaktadır. Evrakta sahtecilik suçu işlenirken özel evrak ile resmi evraklar arasında bir fark oluşur. Bu durumda da resmi evrakların hazırlanışı sırasında kamu görevlisinin varlığı devreye girer.

Bunun yanı sıra suç olarak kabul edilecek birçok davranış bulunur. Mal varlığına ilişkin olarak işlenen suçlar söz konusu olduğunda Güveni Kötüye Kullanma Suçu meydana gelir.

Bu tür bir suç işlendiğinde hırsızlıktan farklı niteliklerinin olması dolayısı ile hırsızlıktan ayrıldığı görülmektedir. Sanığın kasti hareket etmemesi gerekirken kastın sonradan ortaya çıkması durumunda güveni kötüye kullanma suçu oluşur.

Resmi Evrakta Sahtecilik

Evrakta yapılan sahtecilik suçları söz konusu olduğunda resmi ya da özel evrak ayrışması olur. Resmi Evrakta Sahtecilik yapıldığında kamu görevlisi tarafından bu suçun işlenmesi gerekmektedir. Bu suçun sonuçları arasında kamu güveninin sarsılması yer alır. Bu suç işlenirken izlenilen yöntem sahte bir evrak oluşturmak sureti ile gerçek bir resmi evrakın 3. Kişileri aldatmak üzere kullanılmasıdır

Evrakta Sahtecilik Suçu ile resmi evrakta sahtecilik suçunun ayrıldığı nokta bu suçu kimin işlediği konusudur. Resmi evraklarda işlenecek sahtecilik suçunu kamu görevlisi işlerken suç mağduru her zaman devlet olur. Bu suç işlendiğinde ortaya çıkan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Evrakta sahtecilik suçu için şikâyet süresi bulunmamaktadır.

Özel Evrakta Sahtecilik

Resmî belgeler üzerinde işlenecek sulara verilecek cezaların suçun işleniş biçimine bağlı olarak değişiklik gösterdiği görülür. Özel Evrakta Sahtecilik suçu için suçun basit ya da nitelikli olarak işlenmesine bakılarak ceza verilir. Suçun basit hali ile işlenmesi durumunda alınacak ceza 2-5 yıl aralığında değişen sürelerde hapis cezası olabilmektedir. Nitelikli bir halde işlendiğinde ise bu cezada artıştan söz etmek gerekir. Kamu çalışanı görevini suiistimal ederek bu suçu işlediğinde alınacak ceza 3-8 yıl aralığında hapis cezasına denk gelebilmektedir.

Evrakta Sahtecilik Suçu işlendiğinde özel belge ya da resmi evrak olması kamunun zarara girmesine engel teşkil etmemektedir. Bundan dolayı da kamunun zarar gördüğünden hareket edilerek yargılama yapılır. Özel evraklar kamu görevlileri dışında hazırlanan belgelerdir. Sahte olarak düzenlenen evrakların aldatma amacını güdüyor olması nedeni ile bu tür eylemlerin hukuken suç olarak kabul edildiği görülmektedir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Emsal Kararlar

Evraklar üzerinde işlenen suçlarda amaç aldatma olacağından bu tür bir suç işlendiğinde kamunun zarar görme ihtimali her zaman sabittir. Resmi Evrakta Sahtecilik Emsal Kararlar söz konusu olduğunda suçun nitelikli ya da basit olarak işlenip işlenmediği dikkate alınır.

Evrakta Sahtecilik Suçu işlendiğinde belgenin resmi ya da özel olmasının kamunun zarar görmesi yönünde aynı etkiye sahip olduğu kabul edilir. Her iki tür evrakta kamuya zarar verici niteliktedir ve bu suçun mağduru devlet olarak kabul edilir.

Evrakta Sahtecilik Cezası Paraya Çevrilir mi ?

Evrak üzerinde işlenen suçlarda belgenin resmi olması durumunda kamu görevlisine gerek duyulurken özel evraklar herhangi biri tarafından hazırlanabilir. Her tür durumda da amaç aldatmadır ve bu suç basit şekliyle işlenebileceği gibi nitelikli hale de gelmesi söz konusudur. Evrakta Sahtecilik Cezası Paraya Çevrilir mi ? Araştırıldığında ise suçun para cezasına çevrilebilmesi için verilen cezanın bir yıl ve altında olması gerekir.

Evrakta Sahtecilik Suçu özel evrak üzerinde işlenmişse herkes tarafından işlenebilme özelliğine sahip olur. Bu durumda da kişiye özgü suçlar kapsamında değerlendirilmez. Bu suçlar için kasıt unsuruna bakılarak hareket edilir.

Evrakta sahteciliğin cezası kaç yıl?

Evrakta sahtecilik yapanlar 1-3 arası ceza alırlar.

Özel belgede sahtecilik memuriyete engel mi?

Evet, memuriyete engeldir.

Sahte imza kaç yıl?

Sahte imza suçuna karışanlar 2-5 yıl arası ceza alırlar.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın