Fazla Mesai Hesaplama

İşveren ile işçi arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda iş hukukuna başvurulur. İş hukuku ile çalışma barışı , iş güvencesi , çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve işçi ile işveren hakları güvence altına alınmaktadır. Fazla mesai de işçi hakları arasında değerlendirilen bir durumdur. Fazla Mesai Hesaplama için bazı yöntemlerden yararlanılır. İş hukukunda özel hukukun yanı sıra kamu hukukunun birlikte hareket ettiği görülmektedir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin sağlıklı olarak ve adil bir biçimde yönetilmesinde iş hukuku kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir. İş mahkemeleri bu kapsamda görev alan mahkemelerdir. İş mahkemelerinde verilen kararlar temyize açık olurken fazla mesai alacakları da bu tür davaların konusu olabilir. Fazla mesai alacaklarına yönelik dava açılması gerekli olduğunda hukuki açıdan geçerli olan dava zamanaşımı sürelerinin göz önünde bulundurulması gerekir. İş hukuku kapsamında açılacak alacak davalarda alacak hakkının doğduğu tarihten itibaren 5 yıllık dava zamanaşımı süresi olduğu görülür.

İlginizi çekebilir: Kısa Çalışma Ödeneği

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır ?

Fazla Mesai Hesaplama yapılırken hukuka uygun hareket edilmesi gerekir. İşçi ve işveren haklarının koruyucusu olan iş hukuku kapsamında birçok konunun ele alındığı görülür. İş mahkemelerinde görülen davalarda istinaf hakkı da bulunmaktadır. Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır ? Merak edildiğinde öncelikle işçinin 1 saatlik normal çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir. İşçinin bir saatlik çalışma ücretinin belirlenmesinin ardından ise normal çalışma süresine bağlı olarak hesaplama yapılır. İş yerinde normal çalışma süresi 45 saatin altında olduğunda normal çalışma ücretinin %25 fazlası fazla mesai olarak hesaplanır. Normal çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği işyerlerinde bu oran %50 olur. İşçi izinli ya da raporlu olduğunda ise hesaplama sırasında bu sürelerin çıkarılması gerekir.

İş Kanunu Fazla Mesai

Fazla Mesai Hesaplama iş kanunu uyarınca yapılır. Kanunda yazılı olarak belirtilen koşulların oluşması durumunda fazla mesai hesaplaması yapılması gerekli olur. İşçinin ne kadar süre ile çalıştırılabileceği hakkında da kanun maddesi aracılığı ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır. İş kanunu uyarınca haftalık normal çalışma süresi en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. Haftalık 45 saatin dışında gerçekleştirilecek her çalışmanın fazla mesai kapsamında değerlendirildiği görülür. Günlük çalışma süresi 11 saatle kısıtlıdır. Gün bazında da çalışma süresi 11 saati geçtiğinde fazla mesai olarak değerlendirilecektir. İş Kanunu Fazla Mesai 4857 sayılı İş Kanunu’na göre belirlenmektedir. Bu kanuna göre çalışma süresi sınırsız olamaz. İşçiye dinlenme süresinin verilmesi zorunludur. Ayrıca zorunlu nedenlere bağlı olarak fazla çalışılması gerektiğinde bunun koşulları da kanunlarda belirtilmiştir. Zorunlu nedenlerle işçilerin tamamı veya bir kısmı çalışabilmektedir. Bununla birlikte bu zorunlu çalışma da sınırsız değildir. Zorunlu nedenlerle çalışıldığında fazla mesai ücreti normal çalışma ücretinin saat başına düşen ödeme miktarının %50 fazlası olur.

Fazla Mesai Yönetmeliği

Fazla Mesai Hesaplama da işçi fazla mesai alacağı olduğunu iddia ettiğinde bunu ispatlama yükümlülüğünde olan taraftır. Bunun için yazılı belge kullanılabilirken belge olmaması halinde bu durumda tanık beyanlarına gerek duyulur. Tanık beyanları mahkeme açısından delil niteliği taşır. İşçi tarafından imzalanmış ücret bordrolarından fazla çalışma alacağının ödendiği kabul edilir. İmzalı ücret bordroları incelendiğinde işçinin imzasının olması fazla mesai alacağının ödendiği anlamına gelir. Bundan dolayı da hak iddia edilmesi mümkün olmaz. Fazla Mesai Yönetmeliği söz konusu olduğunda kanunlara uygun hareket edilir. Fazla mesai alacağı uzun bir süreye istinaden yapıldığında hesaplama sırasında hakkaniyet indirimi olan %30 oranında bir indirim yapılır. Delillerin yazılı belge olması durumunda ise bu indirimden yararlanılmaz.

Sıkça Sorulan Sorular

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır ?

Öncelikle işçinin 1 saatlik normal çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir. İşçinin bir saatlik çalışma ücretinin belirlenmesinin ardından ise normal çalışma süresine bağlı olarak hesaplama yapılır.

Fazla Mesai Hesaplama Hakkaniyet İndirimi Ne Kadardır ?

Fazla mesai alacağı uzun bir süreye istinaden yapıldığında hesaplama sırasında hakkaniyet indirimi olan %30 oranında bir indirim yapılır.

Fazla Mesai Nedir ?

İş kanunu uyarınca haftalık normal çalışma süresi en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. Haftalık 45 saatin dışında gerçekleştirilecek her çalışmanın fazla mesai kapsamında değerlendirildiği görülür.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?