Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 79. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili madde metni şu şekildedir;

  Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

  1. a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,
  2. b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 22/7/2010 – 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) (Ek fıkra: 22/7/2010 – 6008/6 md.) Suçun, mağdurların;

  1. a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
  2. b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,

hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. (*)

(3) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. (1)

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (*)

İlgili madde hükmü uyarınca Göçmen Kaçakçılığı Suçu nda fail, bir menfaat karşılığında, rızası bulunan kişileri, yasal olmayan yollarla;

  1. Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama,
  2. Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama fiillerini işleyen kişidir.

Herkes uyruğunu taşıdığı ülkeye girme hakkına sahiptir. Bu nedenle bir kişiyi uyruğunu taşıdığı ülkeye sokma fiili Göçmen Kaçakçılığı Suçu nu oluşturmaz.

Her ne kadar göçmenler ilgili kanun maddesinde mağdur olarak ele alınmışsa da sonrasında Yargıtay tarafından göçmenlerin suçun mağduru değil konusu olduğu, suçun mağdurunun devlet, kamu ve uluslararası toplum olduğu değerlendirilmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu nda failin menfaat elde etmesi şart değildir. Menfaat sağlamak için bir anlaşma yapmış olması yeterlidir.

İlginizi Çekebilir; Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Suça Teşebbüs

Kanunun ilk metninde her ne kadar Göçmen Kaçakçılığı Suçu na teşebbüs mümkün olsa da 2010 yılında maddeye eklenen “Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.” şeklindeki fıkra ile Göçmen Kaçakçılığı Suçu na teşebbüs hükümleri uygulanmamaktadır.

Ceza Artırım Nedenleri

Maddede belirlenen suç seçimlik hareketli bir suçtur. Bu fiillerden birinin gerçekleştirilmesi suçun oluşması için yeterlidir. Anılan hareketlerin birden fazlasının gerçekleştirilmesi de tek bir suç oluşturur.

Yargıtay içtihadına göre göçmenler Göçmen Kaçakçılığı Suçu nun mağduru kabul edilmediğinden göçmen sayısının birden fazla olması zincirleme suç oluşturmayıp tek bir suç olarak değerlendirilecek ve bu durum verilecek cezanın alt sınırdan uzaklaşmasına neden olacaktır.

Fiilin, göçmenlerin hayatı bakımından bir tehlike oluşturması veya onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar arttırılır. Suçun bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında arttırılır. Cezanın, örgüt faaliyeti çerçevesinde nedeniyle cezada artırım yapılabilmesi için, sanıkların aynı zamanda TCK md. 220’de tanımlanan suçlardan birinden cezalandırılması ya da başka bir mahkemenin benzer fiiller nedeniyle aynı sanığı cezalandırmış, kararın da kesinleşmiş olması gerekir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Göçmen Kaçakçılığı Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle suçun konusu olan göçmenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu için yapılacak yargılama genel dava zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıldır.

Görevli Mahkeme

Göçmen Kaçakçılığı Suçu nun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu, yukarıda kısaca değinildiği gibi uygulamada karşılaşılabilecek istisnai durumlar ve önemli ayrıntılar içerebilmesi nedeniyle bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını gerektirmektedir. Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ceza avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Göçmen kaçakçılığı suçu kaç yıl?

Suçun sabit olması halinde göçmen kaçakçılığı suçunun cezası 3 yıldır.

Göçmen kaçakçılığı katalog suç mu?

Evet. CMK’ya göre katalog suçuna dahildir.

Insan ticareti uluslararası bir suç mudur?

Evet, insan ticareti yapımı uluslar arası suç olarak kabul ediliyor.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın