Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Türk Ceza Kanunu’nda 257. Madde ile düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu kamu görevlisi tarafından işlenir. Kamu görevlisi görevi yapmadığında veya hukuka aykırı olarak yaptığında görevi kötüye kullanmış olur. Bu suç hukuka uygun olmayarak görevin yapılması ya da görevin ihmal edilmek sureti ile kötüye kullanılması şeklinde ortaya çıkabilir. Kamu görevlisinin görevini yapmaması da suçtur.

Bu suç takibi şikâyete bağlı suçlar arasında yer almamaktadır. Şikâyete bağlı suçlar arasında olmaması nedeni ile de şikâyet süresi bulunmamaktadır. Dava zamanaşımı süresi merak edildiğinde ise bu sürenin 8 yıl olduğu görülmektedir.

Fail hakkında verilen hapis cezasının ceza zamanaşımı süresi bulunurken faile verilen cezanın 10 yıl içinde infaz edilmemesi durumunda da zamanaşımına bağlı olarak hapis cezasının ortadan kalkması söz konusu olur. Kamu görevlileri tarafından işlenebilen suçlardan biri de Resmî Belgede Sahtecilik olarak adlandırılır. Resmî belgelerde yapılan sahtecilik suçları kamu görevlilerinin yanı sıra sivil kişiler tarafından da işlenebilir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Unsurları

Kamu görevlisi tarafından görev ihmali yapılması ya da görevin hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmesi görevi kötüye kullanma olarak tanımlanır. Bu tanım kapsamında görevin yapılmaması da yer alır. Bu suç Türk Ceza Kanunu kapsamında devlete ve millet karşı suçlar bölümünde yer alır. Kamu idaresinin güveni ve saygınlığı bu suç nedeni ile zarar gördüğünde suç ortaya çıkar. Görevi Kötüye Kullanma Suçu Unsurları arasında kamu görevlisi tarafından işlenmesi yer alır.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu nedeni ile bir zararın ortaya çıkması gerekir. Kamu görevlisi olarak adlandırılan kişiler çeşitli görevleri yapıyor olacağından devlet memuru kavramından daha geniş bir çalışan grubundan söz edilir. Örneğin avukatlar da kamu hizmeti yapmaları nedeni ile kamu görevlisi olarak adlandırılan meslek grubu içerisinde yer almaktadır.

Avukatın Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Kamu görevlisi görevi kötüye kullanma suçu işlediğinde kanunlardan veya idari düzenlemelerden dolayı yetkili olduğu bir konuda hizmet veriyor olmalıdır. Genel kasta bağlı olarak işlenebilen bu tür suçlar ihmal sureti ile dahi işlense suçta kast unsuru bulunduğu kabul edilir. Avukatın Görevi Kötüye Kullanma Suçu da avukatların kamu görevi yapması nedeni ile cezalandırılır.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu ile ortaya çıkan bir zarardan söz etmek gerekir. Gerçek ya da tüzel kişiler bu suça istinaden zarar görme ihtimali olan taraftır. Bu tür suçlara istinaden 6 ayla 2 yıl aralığında ceza verilebilmesi söz konusu olur.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri

Bu suç şikâyete tabi olmayan suçlar kapsamında yer almaktadır. Savcılık makamı suçu öğrendiğinde soruşturma başlatma yetkisine sahiptir. Görevi kötüye kullanma suçu işlenirken kişiye haksız menfaat temin edildiğinde suç oluşmuş kabul edilir. Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri arasında rüşvet, irtikap ya da zimmet gibi fiiller yer alabilir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu zilyetliğin devir amacı dışında kullanılması durumunda basit görevi kötüye kullanma suçu olarak değerlendirilir. Bu suç hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma olarak da işlenebilir. Meslek ya da sanat sebebi ile emniyet suiistimal edildiğinde de suç oluşmuş kabul edilir.

Kamu görevlisi görevini gereklerine aykırı olarak yaptığı takdirde kişilerin mağduriyetinin yanı sıra kamu zararı da oluşur. Suçtan zarar gören taraf mağdur olarak adlandırılırken mağduriyet yaşayan taraf herkes olabilmektedir. Kasti olarak işlenebilen bu suç taksirle işlenebilme özelliğine sahip değildir.

Bu tür suçlarda cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak verilecek cezada para cezasına dönme ihtimali de bulunur. Hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi hapis cezasının uygulanmasını gerekli kılar.

Görevi Kötüye Kullanma Nedir?

Görevi Kötüye Kullanma Suçu kamu görevlisi tarafından işlenir. Kamu görevlisi görevi yapmadığında veya hukuka aykırı olarak yaptığında görevi kötüye kullanmış olur.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayete Tabi Midir?

Bu suç takibi şikâyete bağlı suçlar arasında yer almamaktadır. Şikâyete bağlı suçlar arasında olmaması nedeni ile de şikâyet süresi bulunmamaktadır. Dava zamanaşımı süresi merak edildiğinde ise bu sürenin 8 yıl olduğu görülmektedir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Cezası Nedir?

Fail hakkında verilen hapis cezasının ceza zamanaşımı süresi bulunurken faile verilen cezanın 10 yıl içinde infaz edilmemesi durumunda da zamanaşımına bağlı olarak hapis cezasının ortadan kalkması söz konusu olur.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?