Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Mal varlığına karşı işlenen suçlardan bahsedileceği zaman Güveni Kötüye Kullanma Suçu söz konusu olur. Bu suç hırsızlıktan farklı niteliklere sahip bir suç türüdür. Bir malın devir işlemi olurken güvenin kötüye kullanılması eyleminin gerçekleşiyor olması hırsızlıktan ayrılan en önemli yanıdır.

Devredilme işlemi sırasında karşılıklı güven unsurunun varlığından söz etmek gerekir. Ayrıca bu suç dolandırıcılıktan da bazı noktalarda ayrılır. Güven ilişkisi sırasında ortaya çıkan kasti eylemin olmayışı güveni kötüye kullanma suçuna has bir özelliktir. Sanığın kasti hareket etmediği görülürken kasıt sonradan oluşur.

Uzlaşmaya Tabi Suçlar merak edilirken bu suçlar arasında basit kasten yaralama ya da tehdit suçu bulunur Ayrıca konut dokunulmazlığı ihlal edildiğinde de uzlaşma gerçekleştirilebilir. Uzlaşmaya tabi olan suçların kural olarak şikâyete tabi suçlar arasında olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar soruşturma ve kovuşturması şikâyete tabi olsa dahi uzlaşma kapsamında değerlendirilmez. Uzlaşmaya tabi suçlarda kovuşturma ya da soruşturma evresinde öncelikle uzlaştırma prosedürleri uygulanır. Uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda ise yargılamaya devam edilmesi gerekir.

 Güveni Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri

Güveni kötüye kullanma suçu oluşurken sanık açısından haksız fayda sağlaması şartı aranmaz. Suç oluşması için kişinin kendisinin ya da başkasının menfaatine mal üzerinde bir tasarrufta bulunması gerekmektedir. Güveni Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri arasında ticari ilişkiler, hizmetlere yönelik işler, başkasına ait malların üzerinden güveni kötüye kullanma yer alır. Bunun yanı sıra mesleki ve sanata yönelik eşyalar üzerinde de güveni kötüye kullanma suçu işlenebilir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu işlenirken sanığın haksız fayda sağlaması şartı aranmaz. Bu suçun nitelikli olarak işlenmesi mümkün olurken basit hali ile de işlendiğinde cezalandırılır. Nitelikli ve basit hali arasında ise uygulanacak ceza açısından farklar bulunmaktadır. Bu suç kamu görevlisi vasıtası ile işlenmelidir. Görevin ihmal edilmesi ya da yerine getirilmemesi de güveni kötüye kullanma olarak değerlendirilir. Bu suçun basit hali şikâyete tabidir.

Avukatın Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Avukatların kamu görevi yaptığı düşünüldüğünden avukatlar aracılığı ile de güveni kötüye kullanma suçu işlenebilir. Bu suç işlenirken ihmal unsurunun olması suçun kasti olarak işlenmesine engel teşkil etmemektedir. Avukatın Güveni Kötüye Kullanma Suçu avukatların da kamu görevi yapması nedeni ile cezalandırılan bir suçtur.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu işlendiğinde bir zararın olması gerekir. Zarar gören ve mağdur olan taraf gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilmektedir. Mağduriyet maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Suçun işleniş biçimine bağlı olarak da çeşitli cezaların verilmesi söz konusu olur. Hapis cezası ya da adli para cezaları bu suça istinaden uygulanabilmektedir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Yargıtay Kararları

Güveni kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak koşulların sağlanması durumunda hapis cezalarının adli para cezasına döndürülebilmesi söz konusudur.  Ayrıca hapis cezasının ertelenmesi yönünde karar alınabilmesi de mümkündür. Güveni Kötüye Kullanma Suçu Yargıtay Kararları incelendiğinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi kararların alınabildiği görülmektedir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu şikâyete tabi suçlar arasında yer alır. Şikâyet süresi ise suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Ayrıca failin öğrenilmesinden itibaren de geçerli olan süre 6 aydır. Şikâyete tabi olmaması nedeni ile şikâyet süresi bulunmayan bu suçta dava zamanaşımı süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir.

Bu suça istinaden taraflar arasında uzlaşma prosedürleri uygulanabilmektedir. Asliye Ceza Mahkemeleri bu tür suçlar için yargılama yapılan mahkemelerdir. Suç nitelikli olarak işlendiği takdirde takibi için şikâyet olması aranmaz. Nitelikli olarak işlenen güveni kötüye kullanma suçunda dava zamanaşımı süresi de 15 yıl olur.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayete Tabi midir?

Güveni Kötüye Kullanma Suçu şikâyete tabi suçlar arasında yer alır.

Güveni kötüye kullanma suçu taksirle işlenebilir mi?

Görevi kötüye kullanma suçunu taksirle işlemek mümkün değildir.

Güveni kötüye kullanma suçu özgü suç mudur?

Evet özgü suçtur.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın