İdari Vesayet Nedir ?

Anayasanın 123. Maddesi uyarınca Türk idari teşkilatının yapısı belirlenir. Buna göre merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına bağlı kalınmaktadır. İdari Vesayet Nedir ? Araştırdığımızda ülke genelinde kamu hizmetlerinin merkezden yönetimin görevi olduğu anlaşılmaktadır. Merkezi idarenin denetleme yetkisi idari vesayet olarak tanımlanır. Bu yetki Anayasa açısından ele alındığında ise hukuki bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Mahalli nitelik taşıyan kamu hizmetleri içinse yerinde yönetim birimlerine gerek duyulmaktadır. İdari teşkilatlanma açısından konu değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç merkezi idarenin yanında mahalli idarelerin ve hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının olduğu görülmektedir. Yönetimle ilgili konuların dışında farklı konulardan bahsetmek gerektiğinde plakadan ceza sorgulama konusuna da değinilebilir.

Bu işlemler için internet ortamları kullanılabilmektedir. E-devlet uygulamaları üzerinden çeşitli sorgulama işlemleri kısa sürede yapılabilir. E-devlet uygulamasının yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı olarak da bilinen GIB ve interaktif vergi dairesi uygulamaları da sorgulama kaynakları arasında yer almaktadır. Araç plakasına yazılan cezalar bu kanallar vasıtası ile öğrenilebilir.

İdari Vesayet Denetim Nedir ?

İdari Vesayet Denetim Nedir ? Konusu da çoğu kişi için bilinmeyenler arasında yer alır. İdari vesayet açısından yerinden yönetimlerin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olduğu görülmektedir. Yerel yönetimlerin bu sebeple kendi bütçeleri ve personelleri ile birlikte mal varlıkları bulunur. Bu özellikleri onları idari açıdan özerk hale getirmektedir.

İdari Vesayet Nedir ? Mahalli idareler sahip oldukları özerklik gereği kanunlar yolu ile kendilerine tanınan karar alma ve uygulama haklarını kullanabilmektedirler. Bu özerklik sebebi ile keyfi davranma serbestisine de sahip değildirler. Mahalli idarelerin denetlenmesi gerekli olur. Mahalli idareler işlemleri ve eylemleri nedeni ile yargısal denetime tabi tutulurlar. Bu durum sonucunda da keyfi olarak hareket etme serbestliğinden mahrum edilmiş olurlar. İdari vesayet yetkisi istisnai olarak verilir. Kullanılma koşulları da kanunlarda öngörülmektedir.

İdari Vesayet Yetkisi Nedir ?

Merkezi idare mahalli idareler üzerinde bir denetleme yetkisine sahiptir. Bundaki amaç bütünlüğü korumak ve sağlamaktır. İdari vesayet olarak adlandırılan bu durum merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkisini ifade etmektedir. İdari vesayet yetkisi bir denetleme türüdür. İdari Vesayet Yetkisi Nedir ? Merak edilenler arasında yer alır. İdari vesayetten kasıt merkezi idarenin denetleme yetkisini ifade eder.

İdari vesayet Anayasa’ya göre hukuki bir araç olarak kabul edilir. Mahalli idareler devlet tüzel kişiliği dışında teşkilatlanmışlardır. Bu idarelerin ayrı bir tüzel kişilik olarak teşkilatlandığı görülmektedir. İdari özerklik ve vesayet kavramları söz konusu olduğunda ise karşıt kavramlardan bahsediliyor demektir.

Merkezi idarenin vesayet yetkisinin artması demek mahalli idare açısından zıddı bir durumun oluşmasına yol açar. Merkezi idarede vesayet yetkisinin artması demek mahalli idarede özerkliğin kısıtlanması anlamına gelir. Vesayet yetkisi kısıtlandığında ise mahalli idarenin özerklik yetkisinde artış olur.

İdari Vesayet Nedir ? İdari vesayet yetkisi genel ve olağan bir yetki değildir. Bu yetki istisnai olarak verilen bir yetkidir. Vesayet yetkisinin kullanılma koşulları kanunda öngörülmesi ile mümkündür. Vesayet yetkisinin kullanılması kanunda düzenlenmek zorundadır.

Kanuni düzenlemeye uygun olarak kullanılma zorunda olan bu yetki kanunla çizilen sınırlarda kullanılabilir. Kanunda vesayet yetkisinin konusu ve kullanılma biçimine açıkça yer verilmiş olmalıdır. Vesayet yetkisini kanun düzenler. Kanun koyucu vesayet yetkisini düzenlerken keyfi davranışlar sergilemesi mümkün değildir.

Anayasa kanun yolu ile vesayet yetkilerinin hangi amaçla koyulacağı yönünde düzenlemeleri de içermektedir. Vesayet yetkisinden amaç idarenin bütünlüğünün sağlanması ve kamu görevleri söz konusu ise birliğin temin edilmesidir. Vesayet yetkisinde amaç edinilen toplum yararının da korunmasıdır.

İdari Vesayet Yetkisi Nedir ?

İdari vesayetten kasıt merkezi idarenin denetleme yetkisini ifade eder.

İdari Vesayet Yetkisi Nedir ?

Merkezi idare mahalli idareler üzerinde bir denetleme yetkisine sahiptir. Bundaki amaç bütünlüğü korumak ve sağlamaktır. İdari vesayet olarak adlandırılan bu durum merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkisini ifade etmektedir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın