İnfaz Hesaplama

İnfaz kelimesinin anlamı uygulamak, yerine getirmektir. Bir mahkemenin sonucunda faile verilen cezanın süresini hesaplamaya ise infazın hesaplanması adı verilir. Ceza mahkemelerinde alınan karardan sonra failin cezaevinde kalma süresi, çeşitli nitelikler baz alınarak hesaplanır. İnfaz hesaplama, ceza türü, suç türü, failin yaşı, failin sabıka kaydı ile failin özel durumu gibi çeşitli niteliklere göre yapılmaktadır.

İnfazın hesaplanması, ceza mahkemelerinde verilen kesin hükmün sonucuna göre hapis cezası alan failin hapiste ne kadar süre kalacağını, hapisten çıktıktan sonra kendisine verilecek denetimli serbestlik süresini, şartlı tahliye süresi ile haklı tahliye süresini hesaplama işlemidir.

İnfaz Hesaplama Nedir

Bir failin infazının hesaplanmasında çeşitli nitelikler dikkate alınmaktadır. Başlıca infaz hesaplama nitelikleri; suçun hangi tarihte işlenmiş olduğu, failin yaşı, failin 3 yaşından küçük çocuğunun olup olmaması, suçun türü ve niteliği, suçun mükerrer olup olmaması, kişinin hal ve hareketleri, suçun verildiği tarihte yürürlükte olan infaz kanunu ve güncel infaz kanunudur. Bu niteliklere bağlı olarak failin hapis ve tahliye süreleri değişmektedir.

İnfaz hesaplama, failin denetimli serbestlik süresinin hesaplanmasını da içermektedir. Mahkemede faile verilen cezanın yarısı denetimli serbestlik olarak verilir. Örneğin fail 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıldıysa, bu cezanın 1 yılı denetimli serbestlik, yani şartlı tahliye süresi olarak belirlenir. Denetimli serbestlik süresinin belirlenmesinde suçun türü ve failin durumu dikkate alınır.

Ceza İnfaz Hesaplama 2022

Failin infazının hesaplanmasında en temel nitelik failin yaşıdır. Ceza infaz hesaplama yaş sınırı 15’tir. Failin yaşının 15 yaşından küçük veya büyük olması, infaz sürelerinin belirlenmesinde en önemli kriterdir. Buna ek olarak, failin suçu hangi tarihte işlemiş olduğu da oldukça önemlidir.Failin suçu işlediği sırada suç ile ilgili infaz kanunları da diğer önemli niteliklerdendir.

Mahkemede verilen kararda faile verilecek cezanın süresi belirtilmektedir. İnfaz süresi hesaplanırken bu süre dikkate alınmaktadır. Failin mahkeme süresince tutuklu kaldığı süre infaz hesaplama işlemlerinde etkili olan niteliklerden biridir. Failin tutuklu kaldığı süre, toplam tutukluluk süresinden düşülür. Faile ilişkin özel durumlar söz konusu ise bu durumlar da infazın süresinin hesaplanmasında göz önüne alınır.

İlginizi Çekebilir; Alkollü Araç Kullanma Cezası

İnfaz Yatar Hesaplama 2022

Bir suç işleyen ve ceza alan kişinin ceza süresinin hesaplanması, infaz yatar hesaplama adı ile de bilinmektedir. Bu hesaplama hukuksal literatürde müddetname hesaplama olarak adlandırılır. Failin yatar süresi, tüm hapis cezaları için geçerli olan bir süre değildir.

İnfaz hesaplama işlemleri günümüde çeşitli programlar kullanılarak hesaplanabilmektedir. Bu programlarda faile ve suça yönelik özellikler seçilerek infaz süreleri yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Suçun türü, failin yaşı, failin özel durumları, suçun tarihi gibi nitelikler yatar süresinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için kullanılan niteliklerdir.İnfaz hesaplamalarında kullanılan bu nitelikler, infaz süresinin gerçeğe yakın bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olmaktadır.

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Hesaplama 2022

İnfazın hesaplanmasında suçun mükerrir olup olmadığı da önem teşkil etmektedir. Failin suçu mükerrir olarak işlediği durumlarda infazda kullanılan hesaplamalar ve dolayısıyla failin hapis yatacağı süre değişmektedir. Mükerrirlere özgü infaz rejimi hesaplama işleminde dikkate alınan temel kriter, failin aynı suçtan hüküm giymiş olmasıdır. Bu durumda failin hapis yatacağı süre, suçun işlendiği tarih dikkate alınarak belirlenmektedir.

Failin mükerrir suç işleyip ceza aldığı durumlarda, infaz hesaplama nitelikleri de değişmektedir. Bu hesaplamalarda 5275 sayılı İnfaz Kanununun 108. maddesi dikkate alınır. Bu maddeye göre; fail ağırlaştırılmış müebbet hapsinin 39 yılını, müebbet hapsin 33 yılını, birden çok hapis cezası olan failin 32 yılını, süreli hapis cezasının 2/3’ünü hapis yattığında hükümlünün şartlı tahliyesine karar verilebilir.

Infaz hesaplama nedir?

İnfaz kelimesinin anlamı uygulamak, yerine getirmektir. Bir mahkemenin sonucunda faile verilen cezanın süresini hesaplamaya ise infazın hesaplanması adı verilir.

Infaz ne anlama geliyor?

İnfaz kelimesinin anlamı uygulamak, yerine getirmektir. Bir mahkemenin sonucunda faile verilen cezanın süresini hesaplamaya ise infazın hesaplanması adı verilir.

İnfaz polisi ne demek?

Çocuk ıslah evleri, ve açık, kapalı cezaevlerinde bulunan kişilerin barınma, yeme içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan personele verilen addır.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın