Suçun Tanımı ve Unsurları

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 83. maddesinde düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir;

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

  1. a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
  2. b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,

Gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğü bulunan veya önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturan kişiler, yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesi halinde gerçekleşmektedir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu sınırlı bir şekilde belirlenen sorumluluk türlerinin yine sınırlı şekilde belirlenen kişiler tarafından hareketsiz kalınarak yerine getirilmemesi neticesinde sorumluluk alanı içine bulunan kişinin ölmesini cezalandırmaktadır.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçunun işlendiği maddeye göre suçun oluşması için failin yükümlülüğünün kaynağı olarak 3farklı ihtimalden bahsedilmektedir;

  1. Kanuni Düzenlemelerden Kaynaklanması

Yükümlülüğün doğrudan yasal düzenlemelerden kaynaklandığı hallerdir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, bahsedilen yasal düzenlemenin yalnızca Türk Ceza Kanunu değil, bu türde bir yükümlülüğün düzenlendiği her türlü kanun olduğudur. Ebeveynlerin çocuk üzerindeki yükümlülüğü, polislerin görev nedeniyle yükümlülükleri, hekim sorumluluğu bu duruma örnek verilebilir.

  1. Sözleşmeden Kaynaklanması

Koruma ve gözetim yükümlülüğü bir sözleşme ilişkisinden de kaynaklanabilir. Bu ihtimalde yalnızca sözleşmenin yapılış olması yükümlülüğün doğuşu için yeterli olmayıp, yükümlünün fiilen de sözleşme konusu işe başlamış olması gerekmektedir. Cankurtaranlık sözleşmesi, hasta bakıcılığı sözleşmesi, çocuk bakıcılığı sözleşmesi ve dağcılık rehberliği sözleşmesi bu duruma örnek verilebilir.

  1. Önceki Tehlikeli Davranıştan Kaynaklanması

Davranışı ile zararın doğması tehlikesine neden olan kişinin, ortaya çıkan zararı önleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğe, öngelen tehlikeli eylemden kaynaklanan garantörlük de denmektedir.Bir kimse başkaları açısından tehlikeli olabilecek bir davranışta bulunduktan sonra bu tehlikenin zarara dönüşmemesi için yapılması gereken davranışları yerine getirmek zorundadır. Bu türden bir davranış yükümlülüğünün doğması halinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçunu işlemiş sayılmaktadır.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçuaslında kasten işlenebilen bir suçtur. Bu suç tipi açısından kast, yükümlülüğünü yerine getirmediğini bilme ve bu nedenle mağdurun öleceğini bilme ve isteme şeklinde oluşmaktadır. Buna karşılık garanti yükümlülüğü altında bulunan kişi, yükümlülüğünü bilinçli bir şekilde ihmal etmekle birlikte bunu, korumakla yükümlü olduğu hayatın sona ereceği bilinciyle kasten yapmamışsa ve bu yükümlülük ihlaline bağlı olarak yine de ölüm neticesi meydana gelmişse Türk Ceza Kanunu’nda ayrıca düzenlemesi yapılan taksirle ölüme sebebiyet verme suçu söz konusu olmaktadır.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu

Olay tarihinde, kendisinin kullandığı araçla giderken çarptığı maktulü yolda sürükleyen sanık Yurt, öngelen tehlikeli davranışı nedeniyle yaraladığı maktule yardım etmek veya yardım edecek birilerini çağırmak, yani yaralananın ölmemesi için gerekli çabayı göstermek yükümlülüğü altındadır. Bu nedenle yükümlülüğü kasten yerine getirmeyip aracını durdurmayarak, çarparak yaraladığı maktulün ölmemesini sağlamak için icrai bir davranışta bulunmayan sanık, meydana gelen ölüm neticesinden ihmali davranışla ölüme neden olmak suçundan TCK.nun 83/2-b delaletiyle aynı Yasanın 83/3. maddesi gereğince sorumludur. Buna göre sanık hakkında 83/3. madde uyarınca makul bir temel ceza belirlenmek suretiyle hüküm kurulması gerektiği düşünülmeksizin, suç niteliğinin yanlış tayini ile TCK.nun 85/1, 22/3 ve 62/1. maddeleri gereğince hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii, Cumhuriyet Savcısı ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükmün CMUK.nun 321. maddesi uyarınca farklı gerekçeyle tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA),(Yargıtay 1. CD E. 2012/5828 K. 2013/7092 27.11.2013)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu suçun zarar göreni olduğu için, bu sıfatının gereği olarak kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmalardan haberdar edilir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçunun yargılaması Ceza Muhakemesi Kanunu gereği müdafi atanmadan yapılamaz.

Güvenlik Tedbirleri

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı süresi ceza üst sınırı 25 yıl olan suçlar için 20 yıl, ceza üst sınırı 20 yıl olan suçlar için 15 yıl ve ceza üst sınırı 15 yıl olan suçlar için suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıldır.

Görevli Mahkeme

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçunun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçuağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar.Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatımızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?