Kira Bedelinin Tespiti Dava Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : Kiraya Veren

VEKİLİ : Av. Yemliha GEYİKLİ

DAVALI : Kiracı

KONUSU : 3000 TL olan kira bedelinin yeni dönem için 3600 TL’ye çıkarılarak tespiti talebinden ibarettir.

OLAYLAR : 1- Davalı kiracı mülkiyeti müvekkilim kiraya verene ait ve, İstanbul ili, Şişli ilçesi Kasap Sokak No: 11/20 adresinde bulunan dairede 05/02/2016 başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık 3000 TL kira ödemektedir.

2- Müvekkilim kiraya veren tarafından davalıya kanuni süresi içinde Beyoğlu Noterliği aracılığıyla 06/03/2022 düzenleme tarihli bir ihtarname çekilmiş ve “kira bedelinin yeni dönem için arttırılarak 3000 TL’den 3600 TL’ye çıkarılmış olduğu” ihtaren bildirilmiştir. Davalı söz konusu ihtarnameyi tebellüğ etmesine rağmen kira bedelinde herhangi bir artışa gitmemiştir.

3- Günümüz ekonomik şartlarında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle kira bedelinin arttırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Zira bu artış emsal rayiç kira bedelleri ile karşılaştırıldığında gayet normal bir miktar artış olduğu da görülecektir.

4- Bu itibarla davalının ödemekte olduğu kira bedelinin yeniden tespit edilerek arttırılması için iş bu kira tespit davasının açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK vs. mevzuat

DELİLLER: 05/02/2016 tarihli kira sözleşmesi, Beyoğlu Noterliği çekilen 06/03/2022 tarihli ihtarname, bilirkişi raporları, emsal rayiç kira bedelleri, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile 3000 TL olan kira bedelinin yeni dönem için 3600’e çıkarılarak tespitine ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep dilerim.

Davacı Vekili

Av. Yemliha GEYİKLİ

EK: Kira Sözleşmesi, İhtarname

İlgili Makale; Kira Sözleşmesinin Feshi

Kira bedelinin tespiti davası hangi mahkemede açılır?

Kira bedelinin tespiti için açılacak olan dava sulh hukuk mahkemelerinde açılmaktadır.

Kira tespit davası ne kadar sürer?

12 ile 18 ay arası sürmektedir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın