Memuriyete Engel Suçlar

Kanun koyucu çeşitli suçların işlenmesi durumunda memurluk yapılabilmesi yönünde engel koymaktadır. Devlet Memurları Kanunu uyarınca Memuriyete Engel Suçlar açıklanır. Taksirli suçlar söz konusu olduğunda bu tür suçların ceza miktarına bakılmaksızın memuriyet için engel teşkil etmediği görülür.

Kişinin devlet memuru olduğu sırada da taksirli bir suç işlemesi görevin sonlandırılmasına yol açmaz. Bununla birlikte memur bir hapis cezası almış ise bu durumda cezasının infazı tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılır.

Hukukla ilgili olarak merak edilebilecekler arasında İbra ne demek ? Sorusu da yer alır. Temize çıkarma anlamına gelen ibra kelimesi anlam olarak aklama kavramını da içermektedir. İş Hukuku söz konusu olduğunda şirketin ibra edilmesi gibi çeşitli uygulamalardan söz edilebilir. İbra şirketler açısından son iş yılı içindeki bütün işlemleri kapsar. Ortaklık içinde yer alan bu hukuki işlem şirketler için geçerlidir.

Taksirli Suçlar Memuriyete Engel mi ?

Taksirli bir suç işlenmesi durumunda memuriyete engel olup olmayacağı merak edilir. Taksirli Suçlar Memuriyete Engel mi ? Merak edilenler arasındadır. Taksirli suç işleyen kişi memur olma hakkını kaybetmez. Memurluk vazifesi sırasında bu tür bir suç işlemiş ise de görevden uzaklaştırılır ama memuriyet hakkı sonlandırılmaz.

Kişi kasti olarak bir suç işlediğinde ve bir yıl ve daha üzeri ceza aldığında bu durumda memuriyete kabul edilmeyecektir. Suçun vasfına bakılmaksızın bireyin suç işlemesi ve hapis cezası alması durumunda da cezanın infazı bitene kadar devlet memurluğu yapılamamaktadır. Hapis cezası alan bireyler cezanın infazının sonlanmasına kadar görev yapamazlar.

Memuriyete Engel Suçlar açısından bakıldığında bazı suçların ceza miktarına bakılmaksızın memuriyet yapma konusunda engel teşkil ettiği görülmektedir. Güveni kötüye kullanma suçu hapis süresi az olsa dahi ve ceza adli para cezasına da çevrilse memur olabilmek için engel teşkil eder.

Memuriyete engel suçlar Devlet Memurları Kanunu’nca düzenlenmiştir. Bu suçların vasfının ne olduğu önemli olurken bir suça istinaden verilen cezaya bakılmaksızın öncelikle vasfı önemli olur. Memuriyete engel suçlar arasında; hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kaçakçılık, irtikap, zimmet, rüşvet gibi örnekler yer alır.

Hangi Suçlar Memuriyete Engel ?

Memurluk yapmak isteyenlerin Devlet Memurları Kanunu uyarınca bu göreve başvuru gerçekleştirmesi söz konusudur. Bundan dolayı da kanunlarda belirlenen suçlar işlendiğinde memur olunamaz. Memuriyet sırasında bu suçlar işlendiğinde göreve son verilir. Hangi Suçlar Memuriyete Engel ? Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin bilmesi gerekenler arasındadır. Hileli iflas, sahtecilik, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ortaya çıktığında memuriyete engel teşkil edecektir.

Memuriyete Engel Suçlar sebebi ile yargılanan kişiler aynı zamanda bu görevi yaparken suçu işlemişlerse görevden menedilirler. Kişinin bu suçu işlediğinin sonradan anlaşılması durumunda da memuriyeti sonlanır.

18 Yaşından Altı Suçlar Memuriyete Engel mi ?

18 yaşın altındaki kişilerin işlediği suçlar nedeni ile devlet memurluğu yapamaması söz konusu olmamaktadır. 18 Yaşından Altı Suçlar Memuriyete Engel mi ? Merak edilir. Bu tür bir durum yaşamış olan bireyler açısından devlet memuru olabilmek mümkündür. Küçük yaşta işlenen suçların güvenlik soruşturması kapsamında tutulmadığı görülmektedir.

Memuriyete Engel Suçlar işleyen bireyler memurluk başvurusu yapamamaktadır. Görev sırasında bu suç işlendiğinde ya da göreve geldikten sonra bireyin geçmişte bu tür suçlardan ceza aldığı anlaşıldığında memuriyetine son verilir. Kişi kasten bir suç işlemişse ve bir yıllık hapis cezası adli para cezasına çevrilirse memuriyet engelinin ortadan kalktığı görülür. Memuriyete engel olan suçlardan kastedilen suçun cezası dikkate alınmadan vasfına bağlı olarak değerlendirilmesidir.

18 Yaşından Altı Suçlar Memuriyete Engel mi ?

Küçük yaşta işlenen suçların güvenlik soruşturması kapsamında tutulmadığı görülmektedir.

Hangi Suçlar Memuriyete Engel ?

Hileli iflas, sahtecilik, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ortaya çıktığında memuriyete engel teşkil edecektir.

Taksirli Suçlar Memuriyete Engel mi ?

Memuriyete engel suçlar arasında; hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kaçakçılık, irtikap, zimmet, rüşvet gibi örnekler yer alır.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın