Müsadere

Geçmişten günümüze kadar ulaşan ve hukuk alanında sıklıkla yer verilen müsadere kavramı kullanıldığı yere göre farklı anlamlar kazanabilir. Osmanlı döneminde bu kavram devletin haksız kazançla elde edilmiş olan mallara dilediği zaman el koyabilmesi manasına gelir. Günümüzde de buna benzer anlamlar ile kullanılan müsadere genellikle ceza hukukunda öne çıkar. Bu uygulamanın yapılabilmesi için işlenen suç ile ilgili olan para, kazanç, eşya ve mal varlığı gibi değerlerin olması gerekir.

Müsadere kendi içerisinde farklı türlere sahiptir. Eşya ve kazanç müsaderesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda açıkça ifade edilir. Bunun haricinde kabahatlerde müsadere ve tüzel kişilerde müsadere olmak üzere farklı uygulamalar da mevcuttur. Kabahatlerde müsadere halinde kabahate konu olan eşyaya el konulur. Tüzel kişilerde müsadere için ise eşya ya da kazanç müsaderesi uygulanabilir.

Müsadere Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda suç karşılığında uygulanacak olan yaptırımlar güvenlik tedbirleri ve cezalar olarak ifade edilir. Ceza kısmında adli para ve hapis cezaları yer alır. Güvenlik tedbirleri ise çeşitlere ayrılmakta olup müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, tüzel kişilere ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, mükerrir ve özel tehlikeli suçlara özgü güvenlik tedbirleri şeklinde sınıflandırılır. Müsadere nedir sorusu kanun tanımlamaları kapsamında sıklıkla sorulur. Bu soru eşya ve kazanç müsaderesine göre farklı şekillerde yanıtlanır.

Suç işleyen kişilerde belirli etkilerde bulunması amacıyla uygulanan ceza ve güvenlik tedbirleri suç nedeniyle kusurlu olan kişiye verilir. Müsadere usulünde kişinin eşyasına ya da kazancına el koyulur.

İlginizi Çekebilir; Propaganda Nedir?

Müsadere Ne Demek?

Kazanç ve eşya müsaderesi temel prensipler çerçevesinde uygulama alanı bulur. Müsadere ne demek diye araştırıldığında bu yaptırımın uygulamalarına dair sayısız örnek vardır. Uygulamada suç ile ilişkisi olmayan bir malvarlığı değerinin müsadereye konu olması mümkün değildir. Kanunda yer alan genel müsadere yasağı genellikle bunun tam tersine kişinin tüm malvarlığı değerlerine el koyulamayacağı şeklinde algılanır. Bu uygulamalarda suç ile ilişki kıstası aranır.

Müsadere uygulamasına konu malvarlığı değeri ile suç arasında bağ olması gerektiği durumu Türk Ceza Kanunu’nda ifade edilmiştir. Bu tür uygulamalar aslında bir ceza değil güvenlik tedbiri olarak kabul edilir. Kanunda yasak olarak geçen genel müsadere ceza niteliği taşır.

Müsadere Sistemi Nedir?

Yetki ya da mevkilerini kullanarak haksız kazanç elde eden kişilerin kanun önünde yargılanması ve bu haksız kazançlarına el koyulması müsadere sistemi nedir sorusuna yanıt olacaktır. Günümüzde geçerli olan hukuk sisteminde müsaderenin farklı uygulama biçimlerini görmek mümkündür.

Osmanlı padişahı II. Mahmut tarafından bu sistem ile ilgili yalnızca kamu malı olduğu tespit edilen mallara uygulanması kararı getirilmiştir. Ancak bu uygulama Tanzimatın ilan edilmesi ile birlikte son bulmuştur. Burada asıl amaçlardan biri devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmalarına engel olmaktır. Bunlar tespit edilip kişi yargılandığında müsadere kapsamında varlıklarına el koyulacaktır.

Müsadere Usulü Nedir?

Farklı amaçlar ile uygulanan müsadere sistemi eşitlik ve düzen açısından öneme sahiptir. Osmanlı devletinden günümüz hukuk sistemine kadar bazı değişiklikler ile gelen bu uygulama ilk olarak 1451 Fatih Sultan Mehmet döneminde benimsenmiştir. Müsadere usulü nedir diye araştırıldığında bu dönemlere ait verilere rastlamak mümkündür.

Geçmiş yıllarda müsadere usulünün asıl amacı belirli görevlere yükselen kişilerin ölümlerinin ardından varislerine bir şey bırakmayacakları düşünüldüğünden onların dürüst davranmalarını desteklemekti. 16. Yüzyılda müsadere usulü uygulanırken mal varlığının bir kısmının alınması uygun görülürdü. 17. Yüzyıla gelindiğinde ise bu usul yöre zenginlerine uygulanmakta ve bunlarla padişaha hediyeler sunularak giderler karşılanmakta idi.  

Müsadere kararı ne demek?

Suç işleyen kişilerde belirli etkilerde bulunması amacıyla uygulanan ceza ve güvenlik tedbirleri suç nedeniyle kusurlu olan kişiye verilir. Müsadere usulünde kişinin eşyasına ya da kazancına el koyulur.

Ilk müsadere kime uygulandı?

Osmanlı Devleti’nde ilk müsadere Çandarlı Halil Paşadır.

Müsadere yaptırım m

Müsadere, hukuk alanında bir ceza olmamakla birlikte yalnızca güvenlik tedbiri olarak bilinir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın