Çocuğun nafaka artırım Dilekçesi, Nafaka artırım dilekçesi nereye verilir, Nafaka artırım dilekçesine yazilmasi gerekenler

Nafaka Artırım Dilekçesi; Mahkeme tarafından verilen nafaka kesin hüküm teşkil etmez. Gıdalar gerektiği gibi arttırılabilir, elimine edilebilir veya azaltılabilir. Koşulların değişmesi veya zamanla enflasyonun düşmesi gibi nedenlerle nafakanın yetersiz kalması halinde nafakanın artırılması için dava açılabilir. Nafaka artırımı talebi dilekçesi yazılarak dava açılabilir. Nafaka artırımı talebiyle açılan davada başvuruda bulunması gereken hususların kanunda öngörülen hususlar olması gerekir. Dilekçede bir eksiklik ya da hata olduğunda ileride geri dönülemez hukuki kayıplara ya da kredi kayıplarına yol açabilmektedir. Nafaka artışını bir dilekçe ile talep eden davacıdan, mahkemenin belirleyeceği nafaka miktarındaki artış oranını da karara eklemesi istenmelidir. Gıdalardaki artış oranında her yıl için gıdalardaki artış oranı belirlenmezse, sonraki yıllarda gıdalardaki artış için dava açılması gerekebilir.

Nafaka artışı davası, evlilik veya boşanma sonrası kişilerin ekonomik durumuna ve ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Nafaka davası her olay veya duruma göre arttığı için dilekçe yazmanız gerekiyor. Bu nedenle nafaka artırımı talebinde bulunulacağı zaman başvuru öncesinde uzman bir avukata danışılmalı ve davanın uzman bir avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Şikayet ile birlikte, iddiaları ortaya koyan şikayete bir şikayet eklenmelidir. Nafaka artışının sebebi basit bir usuli işleme tabi olduğu için kısa sürede bitecek bir sebeptir. Bu nedenle dosyaya eklenecek yerler ve tutuklama kararının düzenleneceği yerler başvuru ekinde belirtilmeli ve iddialarınızı kanıtlayacak haller başvuruya eklenmelidir. Basit test prosedüründe bu durum zorunludur.

Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası, boşanmış çiftlerin zaman içinde daha çok açıp kendilerine sordukları davalardan biridir. Müşterilerimizin sıklıkla karşılaştığı sorun, “nafakam yetmiyor, ne yapmalıyım” ve “nafakamın artmasını istiyorum” sorunudur ve bunun için dava açılmalıdır. Ancak, gıda toplama ve bağlama aşamasında yasal prosedürlerin titizlikle işlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde taraflar daha fazla nafaka alırken daha azına razı olmak zorunda kalacaklardır. İşinin uzmanı bir avukatla iş birliği yapmak için alanında uzman olan Çağlayan Boşanma Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Nafaka Artırımı ve Nafaka Türleri

Nafaka Artırımı : Mahkemece hükmedilen nafakadan sonra, tarafların malvarlığının değişmesi veya malvarlığının gerektirmesi halinde, taraflar nafaka şeklinde verilen nafakanın artırılmasını talep edebilirler. Nafaka alacaklısı, artan para ihtiyacı, hastalık, çocuğun eğitimi nedeniyle cari nafaka giderlerini karşılayamıyorsa, ancak borçlunun gıda gelirini ödeme gücünde bir artış varsa, gıda artış davası açılabilir.Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka miktarı kesin bir hüküm teşkil etmez. Yani değişen koşullara göre yiyecek miktarını artırmak mümkündür. Nafaka miktarının artırılması, sunulacak nafakanın artırılması talebi ile birlikte talep edilir. Nafaka artırımı davası açılabilmesi için önceden alınmış bir nafaka ödeneğinizin olması gerekir. Daha sonra nafaka artışını talep eden kişinin bu talebe dayanak olarak geçerli sebepleri göstermesi gerekir. Bu sebepler kişiden kişiye ve duruma göre değişmekle birlikte hâkim sebeplerin gerçekliğini değerlendirme yetkisine sahiptir. Hâkim, sunulan sebepleri tarafların ekonomik ve sosyal şartlarına, zamanın ekonomik şartlarına ve paranın satın alma gücüne göre değerlendirecektir. Nafaka artış oranları, Yargıtay kararları ışığında TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranı dikkate alınarak mahkemeler tarafından belirlenmektedir.

NAFAKA TÜRLERİ ;

Tedbir Nafakası TMK md (169-197): Boşanma davanın açılmasından önce veya sonra açılabilir. Bu nafaka, herhangi bir eşe veya reşit olmayan çocuklara (18 yaş altı çocuklar) nafaka sağlamak için uygun görülen bir meblağ üzerinden verilen bir nafaka türüdür. Boşanma davası kapanmadan önce açılan ihtiyati nafaka davasında mahkeme yeni bir karar verene kadar nafaka devam eder. Bir karar verilirse, koşullar değişirse; Eşlerden birinin sunduğu uyum başvurusu ile mahkeme nafaka miktarını artırabilir, azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Boşanma davası sona erdikten sonra geçici nafaka tamamen ortadan kalkabileceği gibi isim değiştirilerek yoksulluk ve katılma nafakası şeklinde devam edebilir.

İştirak Nafakası (TMK md 182)Boşanma davasından sonra yönetilir. Çocuğun velayeti üzerinde olmayan eşin çocuğun masraflarına ortak olmasını sağlamak için çocuğun velayeti olan eşe ödemesi gereken nafaka türüdür. Bu nafaka türünde eşlerin suçlu olup olmaması önemli değildir. Mahkeme tarafından boşanma davası aşamasında geçici nafaka adı altında ödenen nafaka miktarı, boşanma kararı verildikten sonra nafaka adına değiştirilir. Nafaka isteme yetkisi; Velayet eşi, çocuk için tayin edilebilecek çocuğa, kayyuma, vasisine veya temyiz yetkisi olan çocuğa aittir. Ancak nafaka, çocuk on sekiz yaşını doldurup evlendiğinde sona erer. Burada belirtmek gerekir ki, çocuk reşit olmasına veya mahkeme kararı ile reşit olmasına karar verilmiş olmasına rağmen eğitim süreci devam ederse bu süreç tamamlanıncaya kadar nafaka ödenmeye devam edilir.

 Yoksulluk Nafakası (TMK md 175): Boşanma kararı ile evlilik sona erdikten sonra yoksulluğa düşecek olan eşe diğer eşin ödemesi gereken nafakadır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta, “boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmek”tir. Ayrıca bu durumda dikkat çekmek istediğimiz ikinci nokta, hakimin bu tür nafaka için şikayet etmeden hüküm veremeyeceğidir. Başka bir deyişle, taraflardan birinin nafaka talep etmesi gerekir. Bu nafaka türünde mahkeme suçluluk oranını dikkate almaz ve yoksulluk halinde nafaka hükmedebilir. Yoksulluk nafakası, nafaka gibi zamanla sınırlı olmayıp, nafaka eşinin evlenmesi veya taraflardan birinin ölmesi halinde kendiliğinden sona erer. Burada da açıkçası şartlardaki değişiklik nedeniyle nafakanın kaldırılması talep edilebilir ve mahkeme kararı ile kaldırılabilir. Nafaka başvurusunun süresi doluyor. Boşanma davasının sonuçlanmasından önce talep edilebileceği gibi, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde de açılabilir.

Yardım Nafakası (TMK md. 364): Nafakanın boşanma veya evlilikle ilgisi yoktur. Burada nafakanın manevi yükümlülüğü daha baskındır. Kişinin yardım etmemesi halinde yoksulluğa düşecek olan soyundan, üstlerinden veya kardeşlerine ödediği nafaka türüdür. Yetkili nafaka mahkemesi, taraflardan birinin ikametgahında bulunan aile mahkemesidir.

Nafaka Artırım Dilekçesi yazımız konu ile ilgili bilgilendirmeleri detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Bu yazımız ilginizi çektiyse bir başka yazımız olan Çocuğun Nafaka Miktarı konulu yazımızda ilginizi çekebilir.

Nafaka miktarı nasıl artırılır?

Nafaka artırımı talebi dilekçesi yazılarak dava açılabilir. Nafaka artırımı talebiyle açılan davada başvuruda bulunması gereken hususların kanunda öngörülen hususlar olması gerekir

Nafaka artırım dilekçesi nereye verilir?

Nafaka talep edenin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın