Soybağının reddi davası kimler açabilir, Anne soybağının reddi davası açabilir mi, dilekçe Örneği, Yargıtay Kararları

Evlilik yürütülürken ya da evliliğin bitmesinden üç yüz gün içinde dünyaya gelen çocuğun babası kocadır. Buna babalık karinesi denilmektedir. Babalık karinesi adi bir karinedir aksi ispatlanabilir. Soybağının reddi , yargı yoluyla çelişkilerini ortaya koyarak ve baba-oğul ilişkisinin ortadan kaldırılmasıyla bu kavramın çelişkisini ifade eder. Bu amaçla geliştirilen yeni bir dizi kurala babalığın reddi adı verilir. Baba ve oğul arasındaki ilişki ancak bu kuralın uygulanmasıyla zarar görebilir. Bir babayı inkar için dava açabilecek birinden bahsettiğinizde, davayı açan genellikle babadır.

Soybağının Reddi Davası

Babalık karinesini dava yoluyla çürütmeyi amaçlayan yasal şekle, soybağının reddi denir. Bir çocuk, sicilde baba olarak görünen kişiden gelmediğini iddia ederek babalık reddi başvurusunda bulunabilir. Soy inkarı dediğimiz konu, sadece baba ile oğul arasındaki nesebi sona erdirmeyi amaçlar. Anne ile çocuk arasındaki doğum kaydındaki hataların düzeltilmesi isteniyorsa, doğum kaydının düzeltilmesi için dava açılır. Baba ile oğul arasındaki zürriyetin reddi, babalığın reddi davası ile sağlanabilir. Bu dava yenilikçi bir davadır. Başka bir deyişle, hâkim babalığın reddi talebini kabul ederse, baba ile oğul arasında artık herhangi bir ata bağı yoktur. Mirasın sonuçları gibi onunla ilişkili sonuçlar da sona erer.

Koca: Baba davası, gerçek bir baba ve çocuk arasında bir ebeveyn yaratmak için tasarlanmış bir davadır. Anne ve çocuk bu davayı babaya karşı açabilir. Baba ölürse, varisi hakkında yasal işlem başlatılabilir.

Çocuk: Çocuk ayrıca babalık reddi için ebeveynlerine dava açabilir. Medeni hukuk, küçüğün vasi tayin etmeden önce bu davayı sunma hakkını düzenler. Denetimsiz bir çocuk, ergenliğe ulaştıktan sonraki bir yıl içinde dava açabilir. Çocuk dava açmadan ölürse dava hakkı mirasçıya geçmez, sona erer.

Diğer ilgililer: Deneme süresinin bitiminden önce eşin ölümü veya gaipliğinin tespiti veya sürekli takdir hakkının kaybedilmesi halinde davacı, anne, baba veya kayınpeder dava açabilir. Şikayet edebilir. Baba, durumdan haberdar olmaları şartıyla bir yıl süreyle. Bu durumda anne ve çocuktan şüphelenilir.

Soybağı ile ilgili davalar;

Tanıma ve Tanımanın İptali: Tanıma ise babanın çocukla hukuken alakası olmayan bir soy ilişkisi kurmak için izlemesi gereken hukuksal yoldur. Ebeveyn, nüfus müdürlüğüne veya mahkemeye başvuruda bulunarak veya resmi belge veya vasiyetname ile çocuğu tanıyabilir. Bu şekilde soy kurulur. Tanıma işlemini iptal etmek de mümkündür.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası: Baba ile oğul arasındaki soy bağı, sicil düzeltme hallerinde değiştirilemez. Elbette bu tabloda başka davaların da açılması gerekiyor. Nüfus sayımının düzeltilmesi talebi ile sadece anne ile çocuk arasındaki babalık ilişkisi düzenlenebilir.

Sonradan Evlenme Yoluyla Kurulan Soybağına İtiraz Davası: Bu, babalığın reddine biraz benzer, ancak daha sınırlıdır. Evlilikle kurulan babalığa karşı savcı, anne ve babanın yasal mirasçıları ve çocuğun temyiz hakkı vardır. Ayrıca, çocuğun ölmesi veya ayrımcılık gücünü sürekli kaybetmesi halinde, çocuğun soyundan gelenler de itirazda bulunabilirler.

Soybağının Reddi (Nesebin Reddi) Davası: Babalığın reddi, baba ile oğul arasında kurulmuş olan soy ilişkisinin sona ermesi ve babalık karinesinin reddedilmesidir.

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği

Ebeveynlik reddedilirse ekteki bir dilekçe çok önemlidir. Aynı derecede önemli olan, cevaplanması gereken dilekçedir. Çünkü Türk hukuk davalarında davalar ve savunmalar davaya dahildir ve genellikle yenilenemez.

Bu nedenle, babanın reddetme iddiasının hukuken anlamlı bir şekilde gerekçelendirilmesi gerekir. Bu keyfi delillerle mümkün değildir.

Soybağının Reddi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Soybağının Reddi; Yargı ve Yargı Yetkisi Baba reddederse, taraflardan birinin başvuru veya doğum anında ikametgahı aile mahkemesidir. Aile mahkemesi kurulmamışsa dava asliye hukuk mahkemesinde görüşülür.

Soybağının reddi davasını kim açabilir?

Babalık karinesini dava yoluyla çürütmeyi amaçlayan yasal şekle, soybağının reddi denir.

Soybağının reddi davasını çocuk açabilir mi?

Çocuk ayrıca babalık reddi için ebeveynlerine dava açabilir.

Soybağının Reddi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Aile mahkemesi kurulmamışsa dava asliye hukuk mahkemesinde görüşülür.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın