Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası

Hukuki Değerlendirme

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 163. maddesinde düzenlenen boşanma sebeplerinden biri olan suç işleme özel ve nispi bir boşanma nedenidir.

Nitekim Türk Medeni Kanunu 163. Maddesi’nde ilgili düzenleme şu şekildedir:

‘’Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.’’

Kanun düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi diğer eş için birlikte yaşama olgusu beklenemezse bu durum boşanma sebebi sayılacaktır.

İlginizi Çekebilir; Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davasının Şartları

Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir takım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle dava konusunu oluşturan suçun küçük düşürücü olması gerekmektedir. Bu suçlara örnek olarak rüşvet, zimmet, irtikap, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, kasten adam öldürme ve cinsel suçlar verilebilir. Bu suçların bir kez işlenmiş olması boşanma için yeterli bir sebeptir.

‘’Davalının, on iki yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu, suçu sabit görülerek bundan dolayı ceza aldığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Dava Türk Medeni Kanunu’nun 163’üncü maddesinde yer alan “küçük düşürücü suç işleme” sebebine dayanılarak açılmıştır. İşlenen suçun niteliğine göre davacının dava açması karşısında onunla birlikte yaşaması kendisinden beklenemeyeceği açık ve tartışmasızdır. Boşanma sebebi gerçekleşmiştir’’ (Yargıtay 2. HD., E. 2014/20560 K. 2015/4947 T. 19.3.2015)

Bu suçların evlenme öncesinde işlenmiş olması ve diğer eşin de bu durumdan haberdar olması durumunda bu sebebe dayanarak boşanma davası açılamaz ancak evlilik öncesinde işlenmiş olan bu suçlara ilişkin olarak eğer ki davacı eşten gizlenmişse bu durumda TMK 150. Maddesi uyarınca evlenmenin iptali gerekmektedir. Suçun küçük düşürücü olması mutlak bir sebep değildir, zira suçun işleniş biçimi de bu noktada önemlidir. Başka bir anlatımla suçun küçük düşürücülüğü toplumdaki genel ahlak ve nedamet kurallarına göre değişkenlik gösterebilecektir.

Davalı eşin suçun işlenmesinde kusuru olması, eşin işlemiş olduğu suç nedeniyle ortak yaşamın çekilmez hale gelmiş olması zorunlu olup davacı eşin küçük düşürücü bir suç işlemiş olması açmış olduğu davada haksız olduğu veya davanın düşmesi anlamına gelmeyecektir.

Kanuni düzenlemeden de anlaşılacağı üzere suç işleme sebebiyle boşanma davası açılması için diğer boşanma sebeplerinde olduğu gibi hak düşürücü bir süre öngörülmemiş her zaman dava açabileceği belirtilmiştir.

Suç işleme sebebine dayalı olarak görülen boşanma davasında, dava konusu suça ilişkin suçu işleyen eş hakkında ceza yargılaması sürüyorsa ceza mahkemesi veya soruşturma dosyasının akıbeti belirlenmelidir. Zira davacı eşin iddiasının ispatına yarayacak en önemli delil budur.

Müşterek çocuk var ise suç işleyen eşe çocuğun velayeti verilmeyecektir.

Türk Medeni Kanun’da boşanmanın genel sebebi olarak düzenlenmiş olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ile özel bir sebep olan suç işleme sebebiyle boşanma davası birlikte açılabilmektedir. Zira suç işleme yüzünden sarsılan evlilik birliği devam ettirilmek istenemez. Dolayısıyla suç işleme ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması (anlaşamama, ilgisizlik, sürekli tartışma) sebepleri birlikte boşanma davasının konusunu oluşturabilir. Bu davalarda ıslah mümkündür. Boşanma sebebi değiştirilebileceği gibi açılmış dava uygun bir ıslah ile anlaşmalı boşanma davasına da çevirilebilecektir.

Özel ve nispi bir boşanma türü olan suç işleme sebebiyle boşanma davası, hukuki ve teknik altyapı gerektiren burada açıklamaya çalıştığımız hususlar dışında da içerikler ihtiva eden kendine ait özellikleri bir dava türüdür. İnternet ortamında sunulmuş boşanma davası dilekçesi, suç işleme nedeniyle boşanma davası dilekçesi veya boşanma davası nasıl açılır avukatsız veya arzuhalcilere boşanma dilekçesi yazdırılması durumunda, geri dönüşü olmayan telafisi güç zararlar ortaya çıkmaktadır.

Avukatlık büromuz bünyesinde çalışan en iyi aile hukuku avukatları ile boşanma avukatı konusunda sıkıntı çekmeden boşanma davası ve boşanma süreci sorunsuz şekilde yürütülebilir. Bunun için dava açılmadan önce aile avukatı danışma ücretini ödeyerek uzman boşanma avukatı ile görüşmek için randevu almanız gerekmektedir. Konunun uzmanı bir avukatla iş birliği yapmak için Şişli Boşanma Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Mutlak boşanma sebebi nedir?

Zina yapma, hayata kast etme, ileri derece kötü davranış, insanın onurunu kırıcı davranışlar, terk etme, karşılıklı anlaşarak boşanma, üç yıl süren ayrılıklar gibi durumlar mutlak boşanma sebepleridir.

Türkiye’de boşanma sebepleri nelerdir?

Zina yapma, hayata kast etme, ileri derece kötü davranış, insanın onurunu kırıcı davranışlar, terk etme, karşılıklı anlaşarak boşanma, üç yıl süren ayrılıklar gibi durumlar mutlak boşanma sebepleridir.

Hayasız yaşam nedir?

Toplumun namus, şeref gibi belirli şartlarına aykırı olarak bir yaşam sürmektedir

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?