Tahliye Davası ile Kira Sözleşmesinin Feshi

Genel Değerlendirme

Kira sözleşmesinin bildirim yolu ile feshi dışında tahliye davası ile de sona erdirilmesi mümkündür. Nitekim tahliye davası ile kira sözleşmesinin sona ermesi bildirim yoluna göre daha sık görülen bir yöntemdir.

Tahliye Davası Şartları

Tahliye davası ile kira sözleşmesinin feshi belli sebeplere dayanılarak açılabilir, bu sebepler Türk Borçlar Kanunu 350-356. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Bu sebepler kiracıdan kaynaklanan sebepler ve kiraya verenden kaynaklanan sebepler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tahliye Davası Sebepleri

  1. Kiraya verenden kaynaklanan sebepler;
  • Gereksinim, yeniden inşa ve imar (TBK Madde 350)
  • Yeni malikin konut ihtiyacı (TBK Madde 351)
  1. Kiracıdan kaynaklanan sebepler;
  • Tahliye Taahhüdü (TBK Madde 352/1)
  • İki Haklı İhtar (TBK Madde 352/2)
  • Kiracının oturmaya elverişli bir konutunun varlığı halinde (TBK madde 352/3)
  • Kiraya veren mal sahibi, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak ( en uygun yol noter vasıtasıyla ihtarname göndermektedir.) bildirmişse dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır.

‘’TBK.’nun 353. maddesi uyarınca kiraya veren, daha önce veya en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse dava, bildirimi takip eden uzayan bir kira yılı sonuna kadar açılabilir. Dava açma süresi kamu düzenine ilişkin olup, davalı ileri sürmese bile mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir.’’ (Yargıtay 6. HD., E. 2015/13416 K. 2016/6628 T. 10.11.2016 )

  • Gereksinim, yeniden inşa ve imar amacıyla kiracının tahliyesine karar verilmesi halinde mal sahibi haklı bir sebep olmadıkça eski kiracıdan başkasına kiraya veremez buna da yeniden kiralama yasağı denilir.

‘’6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yeniden kiralama yasağı başlıklı 355. maddesinde; “Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.” düzenlemesi bulunmaktadır.’’

(Yargıtay 3. HD., E. 2017/4632 K. 2019/1687 T. 21.2.2019 )

  • Kiracının ölümü halinde mirasçılar, ortaklar veya aynı konutta birlikte yaşayanlar sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, kira sözleşmesine taraf olarak devam edebilirler.

Yukarıda açıkladığımız üzere, tahliye davası açılabilmesi için sebep ve şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kira borcunu ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir şeklinde sorulan sorulara birden fazla sebebe dayanabileceği tahliye davaları ile mümkün olacağı söylenebilir.

Görüleceği üzere tahliye davalarında görev ve yetki önem arz eden konular olup, görevsiz veya yetkisiz mahkemede avukatsız tahliye davası açmak hak kaybına uğramanıza sebep olacak veya hakkınıza ulaşmanızı geciktirecektir. Dolayısıyla tahliye davalarının açılmasında kiracı tahliye avukatı veya İstanbul kiracı tahliye avukatları ile çalışılması en doğrusu olacaktır.

Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışan kira hukuku avukatı ndan randevu alarak kiracı tahliye davası masrafları ne kadar olduğunu öğrenebilir ve tahliye davaları hakkında bilgi alabilirsiniz .

Tahliye Davası Sebepleri

Kiraya verenden kaynaklanan sebepler
Kiracıdan kaynaklanan sebepler;

Yeniden Kiralama Yasağı Nedir?

Gereksinim, yeniden inşa ve imar amacıyla kiracının tahliyesine karar verilmesi halinde mal sahibi haklı bir sebep olmadıkça eski kiracıdan başkasına kiraya veremez buna da yeniden kiralama yasağı denilir.

Kiracım Ölürse Ne Olur?

Kiracının ölümü halinde mirasçılar, ortaklar veya aynı konutta birlikte yaşayanlar sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, kira sözleşmesine taraf olarak devam edebilirler.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın