Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış bir suçtur. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olan bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-k maddesinde düzenlenmiştir.

Yargıtay uygulamasına göre, Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçunun işlenmiş sayılabilmesi için;

  • Fail, mağdurun töreye aykırı davrandığı, namusunu lekelediği ve eksilttiği düşünce ve inancında olmalı,
  • Fail, töre saikiyle ve görev bilinciyle öldürme suçunu işlemeli,
  • Mağdurun eylemi, hukuka, geleneksel davranış kalıplarına uygun olmasa bile fail açısından herhangi bir haksız davranış teşkil etmemeli,
  • Mağdurun failin geniş ailesi, aşireti ya da mensubu olduğu grupla ilişkisinin bulunması gerekir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre haksız tahrikin varlığı halinde saik suçundan hüküm kurulması mümkün değildir.Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçuiçin de Yargıtay’ın görüşü aynı yöndedir, haksız tahrikin varlığı durumunda Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçundan hareketle hüküm kurulamaz.

Suçun töre saikiyle işlendiğinin kabulü için sırf toplumda benimsenmiş olan genel bir davranış veya yaşam biçimine aykırı davranılmış olmasını cezalandırmayı görev addedip onun etkisiyle işlenmesi gerektiği, failin iradesi üzerindeki etkinin yaşadığı olaydan değil, yaşadığı toplum tarafından bu şekilde kabul edilmesi nedeniyle eylemin gerçekleşmesi durumundan öldürme olayının töre saikiyle işlenmesi gerektiğinin kabulü gerektiği, bu saikle hareket ettiğine ilişkin kanıtların neler olduğu gerekçeli kararda gösterilip tartışılmadan, denetime olanak sağlayacak şekilde gerekçeleri gösterilmeden TCK.nun 82/1-k ve 82/1-k, 35/2. maddeleriyle hüküm kurulması,(Yargıtay 1. CD E. 2017/1480 K. 2018/3345 10.07.2018)

namusları ile oynandığının belirtilmesi ve aynı zamanda tehdit edilmesinin verdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında tasarlayarak suçu işlediği kuşkusuz olup, dosya içeriğine göre eylemin ayrıca töre saikiyle gerçekleştirildiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı bir kanıt bulunmaması ve tahrik koşullarının bulunduğu olaylarda töre saikinden söz edilemeyeceği de gözetilerek eylemin töre saikiyle öldürme suçunu oluşturduğunun kabulü olanaklı değildir.

Bu itibarla, sanığın eylemini tasarlayarak tahrik altında kasten öldürme olarak kabul eden yerel mahkeme direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir. (Yargıtay CGK E. 2017/1480 K. 2018/3345 10.07.2018)

Güvenlik Tedbirleri

Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçuile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçuşikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurun veya suçtan zarar görenlerin herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçu için yapılacak yargılama zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 30 yıldır.

Görevli Mahkeme

Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçunun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçuağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçualanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. Töre Saikiyle Kasten Öldürme Suçunedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?