Zimmet Suçu

Zimmet Suçu tanımlanırken devletin mali yararı göz önünde bulundurulur. Kamu görevini yapan kişiler toplum nezdinde güvenilir olmak zorundadır. Bu görevi yapan bireylerin herhangi bir güvensizliğe sebep olması istenmeyen bir durumdur.

Toplumun düzeni ve devlete olan güvenin korunması için hukuk kuralları ile önlem alınması gerekli olduğunda zimmet suçunu engelleyici yaptırımların uygulanması zorunlu olur. Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde zimmet suçunun işlenebilmesi mümkündür. Kamu görevlisinin korumakla yükümlü tutulacağı taşınır ya da taşınmaz kamu mallarının zimmeti kamu görevlisinin üzerine devredilirse suç işlenmiş olur.

Zimmet suçunun işlenmesi sırasında kamu görevlisinin varlığı gerekli olmaktadır. Bunun yanı sıra Yüz Kızartıcı Suçlar kapsamında utanç verici durumlara yol açacak davranışlardan söz edilir. Yüz kızartıcı suçlar ortaya çıktığında bu durum toplumda tepki ile karşılanır. Ayrıca yüz kızartıcı suçları kapsayan tam bir tariften söz etmek de zordur. Toplum nazarında hangi davranışın ne tür bir tepki ile karşılaşacağı bilinemeyeceğinden yüz kızartıcı suç kavramının kapsamı belirsizdir.

Zimmet Suçu Nedir ?

Zimmet suçunun işlenebilmesi için failin kamu görevlisi olması gerekirken fiil kamu görevlileri dışında biri tarafından yapılırsa bu durumda görevi kötüye kullanma olarak tanımlanacaktır. Zimmet Suçu Nedir ? Merak edilirken bu suç kamu görevlilerinin işleyebileceği nitelikte suçlar kapsamında yer alır. Kamu görevlisinin korumakla yükümlü olduğu taşınır ya da taşınmazları zimmetine geçirmesi zimmet suçu olarak adlandırılır.

Zimmet Suçu işlenirken mal üzerinde malik gibi davranıldığı görülür. Kamu görevlilerine özgü suç olarak adlandırılan bu suçun kasten işlenebilme özelliği bulunmaktadır. Zimmet suçunun oluşabilmesi için iki unsurdan söz etmek gerekir. Suçu ortaya çıkaran unsurlardan biri kamu görevlisidir. Diğer unsur ise kamu görevlisinin koruması altındaki taşınır veya taşınmaz malın varlığıdır. Bu tür malların zimmete geçirilmesi durumunda zimmet suçu oluşur.

Zimmet Suçu Mahkeme Kararları

Zimmet suçunu işleyen kamu görevlisi hukuken suç işlemiş kabul edilir. Zimmet Suçu Mahkeme Kararları söz konusu edildiğinde ise bu suçun ortaya çıkarılmasını engelleyecek faaliyetlerin cezayı artıracak nitelik taşıdığı anlaşılır. Soruşturma öncesinde zimmete geçirilen malın iade edilmesi cezada indirim verilmesine yol açar. Uğranılan zararın tazmini durumunda ise yine ceza indirimi uygulanır. Kovuşturma başlamadan önce de uğranılan zarar tazmin edilebilir. Kişi gönüllü olarak bu zararı tazmin eder ya da malı iade ederse bu durumda verilecek cezanın yarı oranda inmesi gündeme gelir.

Ceza davası kapsamında kabul edilen zimmet suçu için savcılık makamı iddia makamı olan taraftır. Bu tür suçlarda şikâyete binaen hareket edilebileceği gibi savcılık makamının şikâyete bağlı kalmadan resen harekete geçme yetkisi bulunur. Zimmet Suçu işlendiğinde dava zamanaşımı süresi de merak edilir. Bu tür suçlar için dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Avukatın Zimmet Suçu İşlemesi

Zimmet suçu kamu görevlilerine özgü suçlar arasında yer alır. Avukatın Zimmet Suçu İşlemesi durumunda bu meslek mensuplarının kamu görevlisi olarak kabul edilmesinden dolayı cezalar aynı oranlarda verilir. Suçun işlenmesi durumunda uygulanan ceza miktarları suçun niteliğine bağlı olarak şekillenir. Ayrıca dava görülürken yaşanacak gelişmelere bağlı olarak da ceza indirimleri söz konusu olabilir. Soruşturma ya da kovuşturma aşamalarında yaşanan pişmanlık ve zararın tazmin edilmesi ya da malın geri iadesi gibi çeşitli durumlar ceza indirimine yol açar.

Zimmet Suçu basit ya da nitelikli olarak işlenebilir. Bu suç şikâyete tabi değildir. Savcılık makamı kendiliğinden harekete geçerek zimmet suçuna istinaden soruşturma başlatabilir. Zimmet suçunda etkin pişmanlıktan yararlanılabilmektedir. Ayrıca zimmete geçirilen malın değerinin az olması durumunda zimmet suçuna verilecek cezalarda da indirim söz konusu olur.

Zimmet Suçu Nedir

Kamu görevlisinin korumakla yükümlü olduğu taşınır ya da taşınmazları zimmetine geçirmesi zimmet suçu olarak adlandırılır.

Zimmet suçu nedir cezası hangi mahkeme tarafından verilir?

Zimmet suçu nedir cezası ağır ceza mahkemesi tarafından verilir?

Zimmet suçu memuriyete engel mi?

Evet, memuriyete engeldir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın