Geyikli & Aydın Avukatlık Bürosu

Hızlı, Etkin, Sonuç Odaklı

İLETİŞİM

Geyikli & Aydın Avukatlık Bürosu 

Geyikli & Aydın Avukatlık Bürosu çağın getirileri ve ihtiyaçları ile değişen ticaret ve genel olarak çalışma hayatının bir sonucu olarak değişmek zorunda kalan “avukatlık” veya “hukuk bürosu” kavramlarına yeni bir soluk getirmeyi ve günümüze daha uygun olan “hukuki danışmanlık” kavramının içini tam anlamıyla doldurmayı düstur edinen; genç ve dinamik kadrosuyla gerçek ve tüzel kişilerin “ulaşılabilir ve erişilebilir hukuki yardım” ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Hakkımızda
FAALİYET ALANLARIMIZ
Aile Hukuku
Detaylı bilgi
Bilişim Hukuku
Detaylı bilgi
Ceza Hukuku
Detaylı bilgi
Gayrimenkul Hukuku
Detaylı bilgi
İcra – İflas Hukuku
Detaylı bilgi
İdare ve Vergi Hukuku
Detaylı bilgi
Sözleşmeler Hukuku
Detaylı bilgi
Taşıma ve Lojistik Hukuku
Detaylı bilgi
İş Sosyal Güvenlik Hukuku
Detaylı bilgi
Kat Mülkiyeti Hukuku
Detaylı bilgi
Ticaret ve Şirketler Hukuku
Detaylı bilgi
Kira Hukuku
Detaylı bilgi
Marka Hukuku
Detaylı bilgi
Sigorta Hukuku
Detaylı bilgi
Kentsel Dönüşüm Hukuku
Detaylı bilgi
Tüketici Hukuku
Detaylı bilgi

Değerlerimiz Daima Maddi Kaygılarımızdan Önce Gelir.

Neden Biz ?

Büromuz Şişli Avukat hizmetleri kapsamında büromuz tarafından bütün dava ve takip işlemleri sonuçlanıncaya dek her türlü prosedürde hukuki olan bütün destekleri sağlamaktadır.

Uzmanlık

Geyikli & Aydın Hukuk Deneyimli avukat kadrosu ile profesyonel hukuk hizmetleri sağlamaktadır.

İlgi

Ofisimize ilk girişinizden başlayarak tüm sorunlarınızın çözülmesine kadar rapor sunmayı ve davanız hakkında bilgilendirmeyi önemsiyoruz.

Tecrübe

Hukuk Büromuz, geçmişten günümüze gelişerek hukuki hizmetlerini aynı değerlerle sürdürmektedir.

Başarı

Hukuki faaliyetlerimizde çözüm odaklı olmamızın yanı sıra, başarıyla sonuçlanmış dava oranımızın yüksek olması nedeniyle takdir ediliyoruz.

Avukatlar savunma makamı olarak görev yapan hukuk temsilcileridir. Bundan dolayı da kişilerin hukuki ihtiyaçlarında onlara danışılır. Hak kayıplarının önlenmesi , hukuki açıdan ortaya çıkabilecek yanlışlıkların giderilmesi avukatlar aracılığı ile sağlanır. İnsanlar toplum içinde yaşarken birbirleri ile ilişki kurmak zorundadır. Bu ilişkilerin mahiyetini belirleyen ise insan ihtiyaçlarıdır. İnsanın sosyal bir varlık olması ona özgü bir durumdur ve sosyallik bilinci de toplumun varlığında önemli bir paya sahiptir.

İnsanın toplumun bir parçası olarak barış ve huzur içinde yaşaması arzu edilir. Toplum düzeninin sağlanabilmesi içinse bir arada yaşamak zorunda olan insanların ilişkilerinin kurallar aracılığı ile düzenlenmesi gerekir. Bundan dolayı kanunların varlığına ihtiyaç duyulur. Devletin sosyolojik açıdan taşıdığı önem, onun toplumsal yaşamı düzenlemek için hukuk kuralları aracılığı ile devreye girmesine zemin hazırlar. Devletin birçok görevi bulunurken asli görevlerinden biri de insanlar arasındaki sosyal ilişkileri ve toplumsal kuralları düzenlemektir. Bu düzenlemeyi hukuk kuralları aracılığı ile yapar.

Şişli Avukat hukuki alanlarda sahip olduğu tecrübeleri ile öne çıkan bir meslek mensubudur. Geyikli &Aydın hukuk bürosu her tür hukuki işlem sırasında danışmanlık alınabilecek tecrübeye sahip bir avukattır. Bundan dolayı da güvenle hizmet alınabilir.

Kişi haklarının savunulması ve hak kayıplarının önlenebilmesinde avukatların yüksek sorumluluk taşıdığı görülürken ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde onlara ihtiyaç duyulur. Mahkemeler nezdinde kişilerin temsil edilmesi , oluşabilecek hukuki yanlışlıkların giderilmesi de onlar sayesinde mümkündür.

Hukuk Bürosu aracılığı ile hizmet veren avukatlar için bir branşlaşmadan söz etmek doğru olmaz. Genel olarak hukuki konularda yetkinlik sahibi olan avukatların hangi davalara daha sık girdiklerine bağlı olarak alan tecrübelerinde artış olur. Bunun yanı sıra bir avukat müvekkilini her tür davada temsil edebilecek yetkinlikte olabilmelidir. Hukuki konuların bir bütün olarak insan yaşamını etkilemesi ve toplumsal yaşamın bu kurallarla düzenleniyor olması avukatları bu konuda yetkin olmaya iten nedenler arasında yer alır.

Kamu hukukunu ilgilendiren alanlardan biri de idare hukukudur. İdare hukuku kamu idaresinin teşkilat boyutunun yanı sıra faaliyet boyutunu da temsil eder. İdare olarak tanımlanan ; faaliyetin yanı sıra faaliyeti yerine getiren kuruluşlardır. Bundan dolayı da idare hukukunun bir bütün olarak ele alınması gerekir. İdare Avukatı bu alanda deneyimli olan kişidir.

Bu hukuk dalının konusu idari faaliyetlerdir. İdari faaliyetler yürütülürken idari işlemlerin yanı sıra eylemelere de ihtiyaç oluşur. Bundan dolayı da idare hukuku konusunda kanun koyucunun düzenlemeler yapması gerekir. İdarenin kamu gücünden aldığı ayrıcalıkları ve yetkileri vardır. Türk hukuk sisteminin özelliklerinden biri olan bu durum idare hukuku söz konusu olduğunda geçerlidir. İdarenin amacı kamu düzenini sağlamak ve kamu yararını da gözetmektir. İdarenin sahip olduğu bu yetkiler onu özel hukuk kişileri karşısında üstün kılar.

Kişi ya da kurumların hukuki konularda temsil edilecekleri zaman avukatlara ihtiyacı olur. Bunda etkili olan nedenlerden biri de hukukun bilimsel bir disiplin olmasının yanı sıra anlaşılması güç kavramlar içermesidir. Bunun yanı sıra hukuki konuların bazı durumlarda iç içe geçmiş olması bu alanda profesyonel anlamda çalışma yapılmasını gerekli kılarken uzmanlar tarafından temsil edilmek önemli hale gelir.

Kişi haklarının savunulması ve hak kayıplarının önlenebilmesinde avukatların yüksek sorumluluk taşıdığı görülürken ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde onlara ihtiyaç duyulur. Mahkemeler nezdinde kişilerin temsil edilmesi , oluşabilecek hukuki yanlışlıkların giderilmesi de onlar sayesinde mümkündür.

Şirketleri ilgilendire birçok davadan söz etmek gerekli olduğunda ticaret hukuku ya da iş hukuku gibi alanlara da girmek zorunlu olur. İş hukuku işçi ve işveren arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde başvurulan hukuk yoludur. Şişli Şirket Avukatı olarak görev yapacak hukukçuların alanında yetkin olması oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra çalışma barışının sağlanması , taraflar arasında adil bir çalışma düzeninin oluşturulması iş hukuku kapsamında değerlendirilir. İşçilerin yanı sıra işverenlerin kanuni hakları da bu hukuk dalı aracılığı ile düzenlenir. Bundan dolayı da insan yaşamı içerisinde önemli bir yer tutar.

Ticaret hukuku da kişi ya da kurumların ticari faaliyetleri sırasında yararlandıkları hukuk dalıdır. Bu hukuk branşında ticari anlaşmalar , şirketlerin birleşmesi , kurulması ya da feshedilmesi gerektiğinde izlenmesi gereken hukuki süreçler düzenlenir. Hukuk insan yaşamının her alanında gerekli olan bir bilimsel disiplindir. Bu disiplin sayesinde gerek bireysel gerek kurumsal ilişkilerin hangi koşullarda sürdürüleceği belirenmiş olur.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili olarak ortaya çıkan suçlar ceza davaları kapsamında değerlendirilir. Bu tür suçlar işlendiğinde üzerinde bulundurma , imal etme ya da satma gibi birçok şekilde davranış gerçekleştirmek mümkündür. Şişli uyuşturucu Avukatı ceza davalarında önemli görevler üstlenir. Uyuşturucu maddelerle ilgili suçların her biri farklı yaptırımlara konu olurken bu suçlara verilen cezaların genellikle hapisle sonuçlandığı görülür. Bundan dolayı da kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanması ya da ağır para cezaları alması söz konusu olur.

Peki Bu Hukuk Kuralları Neden Geçerlidir ?

İnsan yaşamı sürekli bir ilerleme içerisinde bulunurken değişen yaşam koşulları , artan insan nüfusu ortaya çıkan ihtiyaçların çeşitlenmesine yol açmaktadır. Bundan dolayı da toplumsal yaşamı düzenleyen kuralların zaman zaman yenilenmesine ya da ilavelere gerek olur. Hukuk Kuralları Neden Gereklidir? Herkes açısından merak edilebilecek bir sorudur. Kanun koyucu hukuk kuralları aracılığı ile toplumsal yaşamda düzenleme yaparken bireyler arasındaki tüm ilişkileri geniş kapsamlı olarak ele alır. Bundan dolayı da iş hukuku , aile hukuku , ticaret hukuku gibi birçok konuda farklı dallardan söz etmek gerekir.

Devlet toplum hayatını düzenlemek için hukuk kurallarından yararlandığında yasama yetkisini kullanmış olur. Yasama faaliyetinin genel , objektif ve soyut olması ve devlet otoritesi ile maddi yaptırım yoluyla bağlayıcılığı gerekir. Hukuki konularda danışmanlık alınması gerektiğinde avukatlardan yararlanılır. Hukukun bilimsel bir disiplin olması ve kendine özgü dili anlaşılmasını zorlaştırırken bu alanda çalışacak uzman kişilere olan ihtiyacı artırır. Vatandaşların günlük yaşamında hukuksal konulara muhatap olmaları kaçınılmaz olduğunda avukatlar tarafından kanunlar karşısında temsil edilmeye ihtiyaçları olur. Her bireyin yaşamın doğal akışı içerisinde hukuki konularda desteğe gereksinimi olabilmektedir.

Boşanma her bireyin yaşamı boyunca karşısına çıkabilecek bir sorundur. Eşlerin anlaşamadıkları durumlarda başvurdukları Aile Mahkemelerinde avukatları aracılığı ile temsil edilmeleri hak kayıplarının önlenebilmesi açısından kaçınılmaz olur. Şişli Boşanma Avukatı bu durumda başvurulması gereken hukuk insanıdır.

Devlet aile kurarken kişinin iradesine müdahale etmez fakat aile birliği sonlandırılacağı zaman tarafların iradesini yeterli bulmaz. Bu durumda da Aile Mahkemesine başvuru yapılmasını zorunlu tutar. Bunda etkili olan unsur ise aile kavramının toplumun yapı taşı olarak kabul edilmesidir. Devlet aile kurumu sonlandırılacağı zaman bunun hukuki çerçevede gerçekleşmesini gerekli görür. Bu durumda da eşlerin kanuni temsilcileri ile birlikte mahkemeye boşanma dilekçesi vermesi gerekir. Boşanma avukatı bu durumda taraflar için gerekli olan bir kanuni temsilcidir. İnsanların yaşamlarında karşılaşabilecekleri pek çok olay olur. Bu tür olaylar arasında ceza davalarına konu olabilecek nitelikte ciddi problemlerden de söz edilebilir.

Ceza davaları yaptırımları ağır olan dava türleri arasında yer alırken bu davaların hürriyeti kısıtlayıcı yanlarının yanı sıra para cezalarına da konu oldukları görülebilmektedir.

Ceza davalarının uzun sürmesi ve karmaşık yapıları da öne çıkan unsurlardır. Ayrıca farklı suçlara kaynak teşkil etmeleri , başka suçlarla birlikte işlenebilir olmaları ve toplumu ilgilendiren yanları bu davaların en genel özelliğidir. Savcılık makamı iddia makamı sıfatı ile ceza davaları sırasında devreye giren taraftır. Kişilerin bu tür davalarda savunma makamı olarak avukatlara olan ihtiyaçları artarken bu davalar delillerle desteklenmesi gereken ve savunma makamının önemli vasıflar taşımasına ihtiyaç duyulan türde davalardır. Şişli Ceza Avukatı bu nedenlerle önemli bir hukuk temsilcisidir.

Hukuki Yazılar

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?