İtirazın İptali Davası Nedir ?

Borçlu borca itiraz ettiğinde takip durur. Takibin durması halinde ise alacaklı itirazın iptali yönünde dava açabilir. İtirazın İptali Davası Nedir ? Borçlu ve alacaklı arasındaki uyuşmazlıklar sonucunda merak edilen konular arasında yer alır. İcra ve İflas Kanunu uyarınca borçlu borcunu ödemekle yükümlü tutulur. Borçlu takibi yasal yollarla öğrendiğinde süresi içerisinde borca itiraz etmezse takip kesinleşir.

Kişiler arasında çeşitli şekillerde uyuşmazlıklar çıkabilir. Ticari ilişkilerde ya da bir malın kullanımı ile ilgili olarak uyuşmazlık yaşandığında hukuk yoluna başvurulur. Ecrimisil davası nedir ? Merak edilirken bu tür davalarda taşınmaz bir malın kullanımına yönelik olarak ortaya çıkan hukuksuz durumlar ele alınır.

İtirazın İptali Davası Hangi Mahkemelerde Açılır ?

İtirazın iptali davası açılabilmesi için geçerli bir icra takibinin olması gerekir. Bunun yanı sıra borçluya ait geçerli bir itiraza da gerek duyulur. Zamanaşımı geçilmeden bu davanın açılması zorunludur. Alacaklı açısından bilinmesi gereken dava zamanaşımı süresi itirazın tebliğinden itibaren bir yıldır. İtirazın İptali Davası Hangi Mahkemelerde Açılır ? Bu davaların açılabildiği mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. İcra takibinin ticari ilişkiden kaynaklanması durumunda ise Ticaret Mahkemesi’ne başvurulması gerekir.

İtirazın İptali Davası Nedir ? Borçlu ve alacaklı arasındaki uyuşmazlıklarda bu tür davalar açılabilmektedir. Borçlu ilamsız icra takibinde kendisine yapılan tebligatın ardından 7 günlük süre içerisinde itiraz hakkını kullanabilir. İtiraz usulüne uygun olarak yapıldığında ise takip durmaktadır. Takibin tekrar başlatılabilmesi için alacaklı itirazın iptali davası açabilir. Bu tür davalarda arabuluculuk hizmeti alınması da zorunludur.

İtirazın İptali Davasının Türü Nedir ?

İtirazın iptali davasını alacaklı açar. Borçlunun icra takibine itirazı sonrası duran takip işlemini başlatmak için bu dava açılır. İtirazın İptali Davası Türü Nedir ? Merak edilir. Bu dava ticari alacaklarda Ticaret Mahkemesi’ne açılır. Diğer durumlarda ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe verilir. Borçlu ve alacaklı arasındaki uyuşmazlıklar için açılan bir dava türüdür.

İtirazın İptali Davası Nedir ? Borçlunun kendisine tebliğ edilen ödeme emrine yasal süresi içerisinde itiraz etmesi durumunda takip durur. Alacaklı ise bu durumda takibin durması karşısında itirazın iptaline yönelik dava açmak zorunda kalabilir. Dava açılması takibin yeniden başlatılabilmesi için gereklidir. Bu tür davalar için zamanaşımı süresi de tebliğ tarihinden itibaren bir yıldır. Bir yıllık süre hak düşürücü süre olarak kabul edilir.

İcra İtirazının İptali Davası Açılmazsa Ne Olur ?

Alacaklı borçludan borcunu alabilmek için hukuk yoluna başvurduğunda öncelikle borca dair bir tebligat yapılır. Borçlu tebligatın eline ulaşmasının ardından kendisine verilen yasal süre içerisinde bu tebligata itiraz etme hakkına sahiptir. Borçluya tanınan süre 7 gündür. Alacaklı da takibin durması karşısında itirazın iptali davası açarak takibi yeniden başlatabilir. İcra İtirazının İptali Davası Açılmazsa Ne Olur ? Alacaklının yaptığı takip kendiliğinden düşer.

İtirazın İptali Davası Nedir ? Bu dava alacaklının borçluya karşı açtığı bir davadır ve borçlunun takibe itiraz etmesi ile duran işlemleri yeniden başlatmak için açılır.

İtirazın İptali Davası Arabuluculuk Zorunlu mu ?

İtirazın iptali davalarında zorunlu arabuluculuk uygulaması yapılmaktadır. Bu davanın koşulları arasında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı vardır. İtirazın İptali Davası Arabuluculuk Zorunlu mu ? Merak edilir bu tür davalarda arabuluculuk hizmeti almak zorunludur.

İtirazın İptali Davası Nedir ? İcra daireleri yolu ile başlatılan icra takibine itiraz yapıldığında borçlu adına takip durur. Alacaklı takibi yeniden başlatmak isterse dava açabilir. Bu durumda da öncelikle arabuluculuk hizmeti alınırken alacaklı itirazın iptali yönünde dava açabilmektedir.

İtirazın İptali Davası Arabuluculuk Zorunlu mu ?

Evet arabuluculuk hizmeti almak zorunludur.

İcra İtirazının İptali Davası Açılmazsa Ne Olur ?

Alacaklının yaptığı takip kendiliğinden düşer.

İtirazın İptali Davasının Türü Nedir ?

Borçlu ve alacaklı arasındaki uyuşmazlıklar için açılan bir dava türüdür.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?