Çocuğun Nafaka Miktarı

Çocuğun Nafaka Miktarı; Çocuğun nafakasını belirleyen hakim, anne ve babanın maddi durumunu dikkate alır ve çocuğun ihtiyaçlarından yola çıkar. Bu sebeplerden dolayı belirli bir fiyattan söz edemeyiz. Ebeveynlerin mali gücü miktarı belirler. Buluğ çağına geldiğinizde nafaka otomatik olarak kesildiği için, buluğ çağına girdikten sonra eğitiminize devam etmek ve destek almak istiyorsanız yasal yollara başvurmanız gerekir.

İddiayı yapan kişi de yetişkin bir çocuk. Nafakanın belirlenmesi sırasında, çocuğun ergenlik döneminden sonra normal eğitimini tamamlaması şartıyla nafakanın bu süreyi kapsadığına karar verilebilir. Bu durumda çocuk buluğ çağından sonra öğrenimine devam ediyorsa yeni bir nafaka başvurusu yapılmasına gerek yoktur. Normal şartlarda eğitimin devamı her zaman mümkün olduğundan ve bu durumun öngörülebilir olması muhtemel olduğundan, çocuğun emeklilik süresi belirlenirken bu durumun dikkate alınmasında yarar vardır. Nafaka tutarı belirlenirken tüm bu seçenekler dikkate alınır.

İştirak Nafakasında Dikkat Edilecek Noktalar

İstirak nafakası, boşanma, ayrılık veya evliliğin iptali hallerinde velayet hakkı tanınmayan eş tarafından velayet hakkı bulunan eşe, dayanışma ve çocuğun sağlık, okul, giyim ve bakım giderleri için verilen nafakadır. nafaka ödeyen kişinin mali sağlamlığı ile orantılıdır. Nafaka miktarının belirlenmesinde Türk Medeni Kanunu’nun 330. maddesine göre çocuğun ihtiyaçları, ana ve babanın yaşam koşulları ve ödeme gücü ile çocuğun geliri dikkate alınır. bu hesaplamada. Yargıtay’a göre çocuğun nafaka miktarı belirlenirken küçüğün alışkın olduğu yaşam tarzı da dikkate alınmalıdır.

Nafaka davası açabilecek kişiler Türk Medeni Kanunu’nun 329. maddesinde sayılmıştır. Sonuç olarak, küçüğün bakımını üstlenen anne veya baba, bu davayı, ayrımcılık yapma yetkisi olmayan küçüğe, gerektiğinde vasi veya vasi, ayrımcılık yapma yetkisi bulunan küçüğün aleyhine açabilir. Unutulmaması gereken noktalardan biri de anne veya babanın getirmesi gereken davanın çocuk adına açılmasıdır.

Yargıtay’ın konsolide uygulamasına göre nafaka, kamu düzenine sıkı sıkıya bağlı bir hak olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, boşanma davasında katılma ödeneği gerekmese bile, mahkeme katılma ödeneğine re’sen karar verebilir. Buna karşılık, boşanma davasından ayrı olarak açılan velayetin değiştirilmesi davalarında, nafaka talebinde bulunulmaması veya bu başvurunun terk edilmesi halinde Mahkeme re’sen nafakaya hükmedemez.

Türk Medeni Kanunu’nun 328. maddesine göre, çocuk bakımı için ebeveyn borcu, çocuk reşit olana kadar devam eder. Bu nedenle genel bir kural olarak nafaka, adi çocuk yetişkinliğe ulaşana kadar devam eder ve yetişkin olduğu andan itibaren otomatik olarak sona erer. Ancak, çocuğun yetişkin olmasına rağmen eğitimine devam etmesi halinde, durum ve koşullara göre, çocuğun eğitimi tamamlanıncaya kadar anne ve babası, kendilerinden beklenebilecek ölçüde çocuğa bakmakla yükümlüdür. Nafaka 18 yaşında sona eren çocuk, öğrenimine devam etmesi halinde Türk Medeni Kanunu’nun 364. maddesi uyarınca Mahkemeden nafaka talep edebilir.

Yetişkin çocuklara gelince, yargılama sırasında, karar, reşit olmayanın reşit olduğu tarihe kadar mahkeme tarafından verilmelidir. Yargıtay’ın bir cümlesinde, tarafların ortak çocuklarından birinin karar tarihinden önce reşit olmasının gayrimeşru olduğu ve reşit çocuk lehine nafaka bağlandığı tespit edildi. Katılma ödeneği boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren ödenmeye başlar. Boşanma kararının sonuçlanmasına kadar geçen sürede çocuğa ek nafaka ödenir. Boşanma davası sonucunda dava reddedilirse nafaka talep edilemez. Çünkü nafaka hakkında konuşmak için boşanma kararının kesin olması gerekir. Alanında uzman bir avukatı ile iş birliği yapmak için Kartal Boşanma Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre, çocuk boşanma kararı tamamlandıktan sonra doğarsa, nafakanın başlangıcı boşanma kararının bitiş tarihi değil, fiili doğum tarihidir. Ayrıca çocuk fiilen diğer eşle birlikte ise koruyucu eş nafaka talep edemez.

Nafaka ödeneğinin çekişmeli veya çekişmeli boşanma nedeni ile birlikte talep edilmemiş olması, sonradan başvuru yapılmasına engel değildir. Aynı şekilde boşanma kararı da nafaka konusunda kesin bir hüküm teşkil etmez. Aynı şekilde boşanma davası açılırken davaya katılma nafakasının talep edilmemiş olması da yargılama sırasında nafaka talebine engel olmadığı gibi bu konuda düzeltme davası açılmasına da gerek yoktur.

Velayet hakkına sahip olan eş, tahakkuk eden nafakayı icra etmelidir. Yargıtay bir kararında, yargılama tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan küçüğün birikmiş nafaka nedeniyle bu davayı takip etme hak ve unvanının bulunmadığını göz önünde bulundurarak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. . Dolayısıyla katılma nafakası talep hakkı velayet hakkına sahip anne veya babaya aittir.

Çocuğun Nafaka MiktarıÇocuğun Nafakası Ne Zaman Kesilir ?

  1. Çocuğun Ergin Olması : Çocuk reşit yaşına geldiğinde nafaka derhal kesilir. Çocuk yetişkin ise, çocuk 18 yaşında, evli veya mahkemede yaşlı olmalıdır. Nafaka otomatik olarak ertelenen bir nafaka olduğu için icracının ayrı mahkeme kararı vermesine gerek yoktur.Olgunlaşan ancak okul hayatına devam eden bir çocuk için nafakanın tek başına iptal edilmesi mümkün değildir. Çocuğun öğrenimine devam etmesi ve öğreniminin çalışıp geçimini sağlamasına engel olması durumunda, öğrenimi tamamlaması için uygun süre için nafaka ödenir. Geçenlerde bir Yargıtay kararı; Araştırma devam etse bile nafaka ödenmeyeceğine inanıyor ve durum gerçekleşirse isteyebileceğine inanıyor.
  2. Ölüm : Çocuk ölürse nafaka biter. Borçlu vefatından önce bedelini ödemezse, bu meblağ mirasçılarından talep edilebilir. Yine aynı durumda çocuk ölürse ve onarım borçlusu değilse dava hakkı çocuğun mirasçılarına geçer.
  3. Çocuğun Bir İşe girmesi : Olgunlaşmamış bir çocuk çalışarak geçimini sağlamaya başlayabilir. Bu durumda davacı mahkemeye giderek işin durdurulmasını isteyebilir. Böyle bir itirazın önüne gelen hakim kararı doğru verir ve kararın son günü olarak nafaka kesilir.
  4. Nafaka ödeyenin yoksullaşması :

Yoksul durumda olan nafaka yükümlüsünün yoksulluğunun kendi kusurlarından kaynaklanmadığı nafakaya karar verilmemekle beraber karar verildikten sonra nafaka yükümlüsünün yine kusursuz bir şekilde yoksulluğa düşmesi durumunda da nafaka, mahkeme kararının kesinleşmesiyle sona ermektedir.

  1. İştirak nafakasından vazgeçmesi : Koruyucu eş tarafından nafaka kredisinden feragat edilmesi, yalnızca vadesi geçmiş ancak ödenmemiş nafaka borçlarını ifade eder. Bu nedenle nafaka borçlusu, doğan nafaka tutarını ödemekte serbesttir. Ancak, yiyeceğin kendisi kurtarılmış sayılmaz.
  2. Eşlerin aralarında bir anlaşma yaparak nafakadan vazgeçmeleri de mümkündür. Ancak bu muafiyetin geçerli olabilmesi için hâkimin onayı gerekir. Velayet eşinin nafakadan vazgeçmesi, bir daha nafaka talep edemeyeceği anlamına gelmez. Durumu kötüleşen ve çocuğuna karşı yükümlülüklerini tek başına yerine getiremeyen eş, yeniden nafaka talebinde bulunabilir.

Çocuğun Nafaka Miktarı başlıklı makalemiz ilginizi çektiyse Boşanmada Nafaka Maaşın Ne Kadarıdır ? konulu makalemizi de inceleyebilirsiniz.

Çocuğun Nafakası Ne Zaman Kesilir?

Çocuk reşit yaşına geldiğinde nafaka derhal kesilir. Çocuk yetişkin ise, çocuk 18 yaşında, evli veya mahkemede yaşlı olmalıdır.

Çocuğa nafaka neye göre belirlenir?

Eşlerin ekonomik koşulları , yaşam standartları nafaka belirlenirken hakim tarafından dikkate alınır. Bakım nafakası kapsamında ele alınan iştirak nafakası ile çocuğun velayetini alan tarafın yükü hafifletilir.

Evlenince çocuğun nafakası kesilir mi?

Resmi olarak evlenmesi nafaka yükümlülüğünün kendiliğinden kalkmasına yol açmaktadır.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?