Mahsup Ne Demek

Günlük yaşamda nadir olarak kullanılan mahsup kelimesi genellikle ekonomik ve hukuki işlemlerde yaygındır. Eski Türkçeden gelen ve dilimize Arapçadan geçmiş olan bu kelime “hesaplanmış” manasını taşır. Mahsup ne demek diye araştırıldığında Türk Dil Kurumu kaynaklarında borcunu alacağından düşürmek ve hesap etmek anlamında kullanıldığı görülür.

Örneğin ödenecek bazı faturalarda küsuratlı tutar yukarıya yuvarlanır ve fazla ödenen kısım bir sonraki ayın faturasından düşülür. Yapılan bu işlem mahsup olarak ifade edilir.

Dilimize ait yazılı kaynaklarda mahsup kelimesinin ilk olarak 1387 yılında kullanıldığı görülür. Hesap kelimesinden türemiş olan bu sözcük Arapçadaki zamiri türetme ön eki olan ma ekini alarak mahsup haline dönüşmüştür.

Yapılacak bazı resmi işlemler açısından önemli olan bu kelime ticari yönden hesaplanmış ya da hesap edilmiş şeklinde anlatılır. Mahsup işleminin kayıtlara geçmesiyle dönem sonu muhasebe hesaplamalarında hata payı en aza indirilir.

Mahsup Etmek Ne Demek?

Hesap edilmiş ya da hesaplanmış anlamlarına gelen mahsup kavramı günlük konuşma dilinde çok fazla yer bulmaz. Mahsup etmek ne demek diye araştırıldığında genellikle bu kavramın resmi üslupta, adli konularda veya muhasebede yaygın kullanıldığı görülür. Tek başına sıfat olan mahsup kelimesi etmek kelimesi ile kullanıldığında fiil haline dönüşür.

Ticari faaliyetlerde yaygın kullanım şekli herhangi bir durumun hesap edilmesi ya da hesaplanması şeklindedir. Bu nedenle mahsup ne demek diye bakıldığında bu kavramın ticari dokümanlarda ve faturalarda daha fazla yer aldığı belirtilir.

Anlam olarak bakıldığında mahsup kelimesinin borcunu alacağından düşmen anlamında daha fazla kullanıldığı görülür. Muhasebe açısından ise bu kelime mahsup fişi olarak da yer bulur ve işletmenin nakitleri ile ilgili olmayan, herhangi bir gelir gider hareketinin bulunmadığı durumlarda düzenlenen muhasebe fişini ifade eder.

İlginizi Çekebilir; 5275 Sayılı Kanun

Mahsup Edilen Ne Demek?

Ticari açıdan bakıldığında mahsup edilen kavramı hesap edilmiş ya da hesaplanmış olan şey manasına gelir. Fatura, irsaliye gibi belli başlı muhasebe kağıtları ile resmi şirket yazışmalarında bu kavramı sıklıkla görmek mümkündür. Mahsup edilen ne demek diye internet üzerinden araştırma yapıldığında ekrana çok sayıda fatura ve irsaliye örneği gelecektir.

Mahsup ne demek sorusunun yanıtını ekonomi ile ilgili kaynaklarda da bulmak mümkündür. Alacaklı işlemler ile borçlu işlemlerin karşılıklı olarak denk hale getirilmesiyle alacağın ya da net borcun belirlenmesi mahsup etme manasında kullanılır.

Bankacılıkta geçen mahsup terimi kaydetmek, hesaba geçirmek gibi anlamlara gelir ve en iyi örneklerinden biri sektörün öne çıkan kavramlarından biri olan mahsup çekidir. Bankacılıkta mahsup işlemi vadesi gelen kredi borcunun taksit ödemesinin bankadaki vadesiz mevduat hesabından düşülerek yapılması şeklinde de ifade edilir.

6661 Mahsup Tutarı Ne Demek?

Kanuni açıdan ele alındığında 6661 mahsup tutarı ne demek sorusu ile karşılaşılabilir. 6661 sayılı kanun asgari ücret desteği ile ilgili olup bu ücretlerde meydana gelen artışın işveren maliyetlerine yansımasıdır.

İşverenlerin artıştan en az seviyede etkilenmeleri adına 2016 yılından bu yana asgari ücret desteği uygulanır. Bu destekten yararlanacak ve yararlanamayacak kişiler kanunda açık bir şekilde ifade edilmiştir.

6621 sayılı kanuna göre mahsuba konu tutar kanunlar tarafından verilen teşvik tutarının geçmiş dönem ya da cari dönem SSK prim borçlarından düşülmesi yani mahsup edilmesidir.

Her yıl enflasyon oranında kamu sektörü ve özel sektör çalışanlarının maaşlarına sene başında zam yapılmakta ve bu oranda 6661 mahsup tutarı da devreye alınmaktadır. Mahsup ne demek diye araştırıldığında bununla ilgili daha geniş çaplı bilgiye ulaşılabilir.

Mahsup Ne Demek?

Hesap edilmiş olan, bir alacağa sayılmış olan, hesaba geçirilmiş olan.

Mahsup işlemi ne demek?

Türk Ceza hukukunda mahsup İşlemi, hüküm kesin olmadan önce kişi özgürlüğünün kısıtlanmasının sonucu tüm haller nedeniyle geçirilmiş olan sürelerin mahkum olunan cezadan indirilmesi demektir.

Mahsuben ödeme ne demek?

Mal bedelinin kısmen veya hepsini başka bir mal, hizmet karşılığında yapılan ödeme biçimi.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?