TCK 188

Türk Ceza Kanunu suç işlenmesini önlemek, toplum barışını korumak, kamu düzen ve güvenliğini sağlamak, kişi hak ve özgürlüklerini muhafaza etmek gibi amaçlara sahiptir. TCK 188 maddesi de bu amaca yönelik olup uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile ilgilidir. Maddeye göre bu tür faaliyetleri gerçekleştiren kişilere uygulanan yaptırımlar açık bir şekilde ifade edilir. ,

Kanunun 188. Maddesinde tek bir suç yerine aynı konuda birden fazla suçun aynı madde altında farklı fıkralar ile düzenlendiği görülecektir. Uyuşturucu ile mücadele açısından son derece önemli olan bu madde güçlü bir sosyal savunmanın sağlanmasını hedefler. Bu suçun konusunu kişilerde bağımlılık yaratan ve uyarıcı ya da uyuşturucu etkisi yapan bütün maddeler oluşturur. Uyarıcı ve uyuşturucu etki yapan bütün maddelerin kötüye kullanılmasının yaptırım altına alınması nedeniyle bu maddeler kanunda tek tek ifade edilmemiştir.  

İlginizi Çekebilir; Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl ?

TCK 188/1

188. maddenin birinci fıkrasında uyuşturucu maddenin ithal, imal ve ihraç edilmesi ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Bu maddelerin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı şekilde el değiştirmesi ile kazanç sağlanması TCK 188/1 kapsamında suç olarak tanımlanmıştır. Uyuşturucu suçunun işlenmesiyle ne kadar kazanç elde edileceği net olarak bilinmediğinden kazancın ne kadarlık kısmının müsadere edileceği de kesin değildir.

Maddeye konu olan suçun işlenmesi nedeniyle müsadere miktarı belirlenemediğinden suçlulara hem hapis cezası hem de adli para cezası hükmedilmesi uygun bulunur. TCK 188 esas alınarak verilen bu karar suçun işlenmesini önlemeye yöneliktir.

TCK 188/2

Uyarıcı ve uyuşturucu madde ile ilgili olarak düzenlenen Türk Ceza Kanunu 188. Maddesi kendi içerisinde konularına göre farklı fıkralara ayrılır. TCK 188/2 uyuşturucu maddeyi nakletme suçu olarak da ifade edilir. Fail uyarıcı ya da uyuşturucu maddeyi bir başka ülkeye götürmek için hareket ettiğinde transit geçiş aşamasında Türkiye’yi kullanmış ise bu durumda suçu işlemiş olarak kabul edilir.

TCK 188 ile ilgili alt maddelerden biri olan nakletme suçu iki farklı ülkeyi de içerdiğinden failin diğer ülkede uyuşturucu ve uyarı madde ithali ile ilgili bir yargılamasının olması bu maddelerin ihracı dolayısıyla Türkiye’de yargılama yapılmasına engel değildir. Non bis in idem kuralına milletler arası alanda geçerlilik verilmemiş olup hapis cezasında mahsup işlemi yapılabilir.

TCK 188/3

Uyuşturucu madde ticareti kanunlarda suç olarak kabul edilmiş ve bununla ilgili suçlara kanunda yer verilmiştir. TCK 188/3 kapsamında uyarıcı ya da uyuşturucu maddeler ile ilgili ruhsata aykırı ya da ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, sevk etmek, satışa arz etmek, başkalarına vermek, depolamak, nakletmek, kabul etmek, satın almak ve bulundurmak fiilleri suç olarak kabul edilir.

İlgili maddede söz edilen filler seçimlik hareketli fiiller olup bunlardan birinin gerçekleşmesi ceza verilmesi açısından yeterlidir. Cezalandırma için diğer fiillerin gerçekleşip gerçekleşmemesi önemli değildir. Suçun oluşması için uyuşturucu satma fiilinde satışın Türkiye’de olması gerekir. TCK 188 uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili satış, kullanma ve benzeri pek çok hareketi içine alır.

TCK 188/4

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satanları ilgilendiren bir kanun maddesi olan TCK 188/4 verilen cezaların arttırılmasını gerektiren durumları içerir. Cezaya konu uyuşturucu maddenin kokain, eroin, morfin ya da bazmorfin olması birinci ve üçüncü fıkralarda bahsedilen suçun nitelikli unsurunu oluşturur. Bu gibi durumlarda faile ceza artırılarak uygulanır.

TCK 188 maddelerinde yer alan suçlar işlendiğinde ağır yaptırımlar uygulanmakta olup para cezası ve hapis cezası gibi uygulamalar, binaya 200 metreden fazla yaklaşamama gibi cezalar verilir. Hangi cezanın uygulanacağı hakim kararına bağlıdır.

TCK 188 Hangi suç?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile ilgilidir.

TCK 188 4 maddesi nedir?

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satanları ilgilendiren bir kanun maddesi olan TCK 188/4 verilen cezaların arttırılmasını gerektiren durumları içerir.

TCK 188 3 maddesi nedir?

Uyarıcı ya da uyuşturucu maddeler ile ilgili ruhsata aykırı ya da ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, sevk etmek, satışa arz etmek, başkalarına vermek, depolamak, nakletmek, kabul etmek, satın almak ve bulundurmak fiilleri suç olarak kabul edilir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?