İftira Suçu

Ceza hukukunu ilgilendiren suçlar arasında yer alan İftira Suçu işlendiğinde kişilerin yapmadıkları bir eylem nedeni ile itham edildikleri görülmektedir. Kişiye isnat edilen suç ne ise iftira suçu ile ilgili yargılama yapılırken dikkate alınır. İftira suçunun oluşması için kişinin yapmadığı halde suç olarak kabul edilen bir eylemi yaptığı yönünde iftiraya maruz kaldığı görülür.

Suç işlendiğinde iftira atılan hakkında kovuşturma ve soruşturma yapılması istenir. Kovuşturma ve soruşturma aşamalarında kişinin masum olması hakkında bir iftiranın varlığının göstergesi olarak kabul edilir. İftira suçu masum olduğunu bildiği halde bir kişiye suç isnat edilmesi ile ortaya çıkar.

İftira suçunu oluşturan koşullar şikâyet veya ihbar ile ortaya çıkar. Şikâyete bağlı olarak veya ihbar edilmek sureti ile bir suçu işlemediği halde kişiye iftira atılması durumunda iftira atan taraf suç işlemiş olur. İftira atılırken somut ve belirli fiillerin varlığından söz edilmesi gerekir. Belirsiz fiiller üzerinden iftira atılması mümkün değildir. İftira suçu gibi Hakaret Suçu da mahkemelerde yargılaması yapılan suçlar arasında yer almaktadır. Bu tür suçlar işlendiğinde çeşitli yaptırımlar uygulanır.

İftira Suçu Şikâyet Dilekçesi

İftira suçu şikâyete tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Ceza davası kapsamında yer alan bu tür suçlarda iddia makamı olan savcılar resen soruşturma açma yetkisine sahiptir. Savcılık suç oluştuğuna dair bir kanaate sahip olması durumunda kendiliğinden harekete geçerek soruşturma başlatabilmektedir.

Bu tür davalarda savcılık makamı kamuyu temsil eder ve toplumun haklarını devlet adına korumakla yükümlü tutulur. Şikâyet gerçekleştirileceği zaman ise savcılığa yazılı veya sözlü olarak başvuru yapılması gerekir. İftira Suçu Şikâyet Dilekçesi savcılık makamına sunulur.

İftira Suçu işlediğinde mahkeme sırasında maddi delillerle yol alınır. Bu tür bir suç işlenmesi durumunda hapis cezası verilmektedir. Uygulanacak hapis cezaları suçun niteliğine bağlı olarak değişirken 1-4 yıl aralığında hapis cezaları verilebilmektedir.

İftira Suçu Tazminat Davası

Bu tür suçlarda verilecek cezanın süresine bağlı olarak adli para cezalarına da çevrilme uygulanabilmektedir. Adli para cezasının uygulanabilmesi içinse koşulların sağlanması zorunludur. Verilen ceza 1 yıl ve altında olması durumunda adli para cezası uygulaması yapılabilmektedir. İftira Suçu Tazminat Davası da mağdur tarafından açılabilen bir davadır. Bu suça istinaden uzlaştırma hükümleri uygulanmamaktadır. İftira suçunda zarar oluşup oluşmadığı önemsenmezken kast unsuruna göre hareket edilir.

İftira Suçu işlendiğinde verilen ceza iki yıl ve altındaki bir süreyi kapsaması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da verilebilir. Mağdur tazminat davası açmak istediği takdirde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe vermek sureti ile dava açabilmektedir.

İftira Suçu TCK

Türk Ceza Kanunu’nda kendisine yer bulan suçlardan biri olan iftira suçu için belirlenmiş olan dava zamanaşımı süresi 8 yıl olmaktadır. Bu süre içerisinde dava açılmadığı takdirde zamanaşımı devreye girer. İftira Suçu TCK kapsamında bir kişinin masum olduğu bilinmesine rağmen kendisine suç isnat edilmesi iftira suçunun oluşması için yeterli bir sebeptir. TCK 5237 sayılı kanunun 267. Maddesi uyarınca iftira suçunu adliyeye karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirmektedir.

İftira Suçu işleyen sanığa mağdurun maddi ve manevi tazminat davası açabilmesi de hukuken mümkün olmaktadır. İftira suçuna ilişkin şikâyet dilekçesi hazırlandığında ise Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edilmek sureti ile işlem yapılması gerekir.

Mahkeme sırasında dikkate alınan uygulamalar arasında suçlu olarak tanımlanan kişilerin suçunun ispatlanması zorunluluğu yer alır. İspat maddi delillerle yapılması gereken bir çalışmadır. Maddi delil olarak kabul edilecek belgeler ise; tutanak, yazılı evrak veya tanıklardır. Belirsiz olarak kabul edilecek deliller mahkemeler nezdinde geçersiz olarak değerlendirilir.

İftira atmanın cezası ne kadar?

Bir kişiye iftira atmanın suçu 1-4 sene arasındadır.

İftira davalarına hangi mahkeme bakar?

Bir kişiye iftira atmanın davasına asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Iftira suçu nereye şikayet edilir?

İftira suçu bulunduğu şehirdeki baş savcılığa şikayet edilmektedir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?