Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Hukuki Değerlendirme

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca eşlerden birinin diğer eşe karşı onurunu kıracak fiil ve davranışlarda bulunması hem özel hem de mutlak bir boşanma nedenidir.

Nitekim Türk Medeni Kanunu 162. Maddesindeki düzenleme şu şekildedir:

‘’Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.’’

Yasa koyucunun düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere herhangi bir şekilde gerçekleşen ağır derecede onur kırıcı davranış boşanma için gerekli ve yeterli bir sebeptir evlilik birliğinin çekilmez hale gelip gelmediği değerlendirilme konusu yapılmayacağı gibi kusur değerlendirmesine de tabi tutulmaz. Dava açan eşin evlilikteki kusurları bu davada dikkate alınmaz. Davacı eş isterse daha fazla kusurlu olsun, hayatına kasteden eşiyle yaşaması gibi bir durum düşünülemez. Bu nedenle bir defaya mahsus olan ağır derecede onur kırıcı fiil ve davranışlar da boşanma sebebi sayılır.

İlginizi Çekebilir; Hayata Kast Sebebiyle Boşanma

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davasının Şartları

Yazılı veya sözlü olarak herhangi bir şekilde gerçekleştirilebilen ağır derecede onur kırıcı davranış boşanma nedeni sayılabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus hareketlerin eşin kişiliğine yönelik kasten yapılmasıdır. İspat edilebilen SMS, mektup, duvar yazısı, sosyal medya paylaşımı, sadakat yükümlülüğünün ihlali, eşin namus ve şerefinin ihlaline neden olabilecek ağır hakaretlerde bulunmak, aleni biçimde hakaret etmek, eşin cinsel durumu hakkında konuşmak boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.

‘’davalı erkeğin eşine sürekli fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Davalının eşine yönelik bu eylemleri pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış oluşturur. Bu bakımdan, mahkemenin ret gerekçesi yasal değildir. Yasanın 162. maddesinde yer alan boşanma sebebinin oluştuğu dikkate alınarak davacı kadının davasının kabulü gerekirken, reddi doğru bulunmamıştır.’’ (Yargıtay 2. HD., E. 2016/21125 K. 2017/7988 T. 22.6.2017)

‘’Davalının zaman zaman eşine ve çocuklarına fiziki şiddet uyguladığı, eşine “mayası bozuk, sütü bozuk, şeytan tabiatlı ” şeklinde sözler sarfettiği, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Davalının gerçekleşen bu davranışlarının, davacının vücut bütünlüğünü ve onurunu ağır biçimde zedelediği, sağlını ve ruhsal bütünlüğünü bozduğu tartışmasızdır. Bu bakımdan açıklanan davranışlar pek kötü ve onur kırıcı davranış niteliğinde olup, Türk Medeni Kanununun 162. maddesindeki boşanma sebebini oluşturur.’’ (Yargıtay Kararı – 2. HD., E. 2012/4316 K. 2012/22373 T. 24.9.2012)

Ayrıca akıl hastası veya ayırt etme gücünü yitirmiş eş hakkında onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası açılamaz. Bu durumda akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılması gündeme gelebilir.

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davalarında önemli olan husus şudur ki ; eşin onur kırıcı davranış içeren eyleminin üzerinde altı ay veya herhalde beş yıl geçmemiş olması (bu süre hak düşürücü süredir ve devam eden bir eylem söz konusu olursa son eylem tarihi dikkate alınacaktır.) ve eylemin affedilmemiş olması gerekmektedir. Bu sürenin geçirilmiş olması halinde hayata kast sebebiyle boşanma davası açma hakkı ortadan kalkacaktır. Davacı eş diğer boşanma sebeplerine veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanmak zorundadır.

Türk Medeni Kanun’da boşanmanın genel sebebi olarak düzenlenmiş olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ile özel bir sebep olan onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası birlikte açılabilmektedir. Zira onur kırıcı davranış yüzünden sarsılan evlilik birliği devam ettirilmek istenemez. Dolayısıyla onur kırıcı davranış ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması (anlaşamama, ilgisizlik, sürekli tartışma) sebepleri birlikte boşanma davasının konusunu oluşturabilir. Bu davalarda ıslah mümkündür. Boşanma sebebi değiştirilebileceği gibi açılmış dava uygun bir ıslah ile anlaşmalı boşanma davasına da çevirilebilecektir.

Özel bir boşanma türü olan onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası, hukuki ve teknik altyapı gerektiren kendine ait özellikleri bir dava türüdür. İnternet ortamında sunulmuş boşanma davası dilekçesi, onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası dilekçesi veya boşanma davası nasıl açılır avukatsız veya arzuhalcilere boşanma dilekçesi yazdırılması durumunda, geri dönüşü olmayan telafisi güç zararlar ortaya çıkmaktadır.

Avukatlık büromuz bünyesinde çalışan en iyi aile hukuku avukatları ile boşanma avukatı konusunda sıkıntı çekmeden boşanma davası ve boşanma süreci sorunsuz şekilde yürütülebilir. Bunun için dava açılmadan önce aile avukatı danışma ücretini ödeyerek uzman boşanma avukatı ile görüşmek için randevu almanız gerekmektedir. İşinin uzmanı bir avukatla iş birliği yapmak için Kağıthane Boşanma Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Boşanmada onur kırıcı davranışlar nelerdir?

Toplum içerisinde eşlerin diğerine hakarette bulunması, sürekli olarak mütemadiyen eşine hakaret etmesi, evden kovulma durumu, eş aleyhine iftira atması gibi durumlar onur kıran davranışlara örnek olarak gösterilebilir.

Onur kırıcı davranışlar nelerdir?

Toplum içerisinde eşlerin diğerine hakarette bulunması, sürekli olarak mütemadiyen eşine hakaret etmesi, evden kovulma durumu, eş aleyhine iftira atması gibi durumlar onur kıran davranışlara örnek olarak gösterilebilir.

Onur kırıcı davranış boşanma sebebi mi?

Onur kıran davranışlar kanunda mutlak boşanma sebebidir.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?