İnsan Ticareti Suçu

Suçun Tanımı ve Unsurları

İnsan Ticareti Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili madde metni şu şekildedir;

İnsan ticareti

Madde 80- (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.

(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.

(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

İnsan Ticareti Suçu, belli amaçlar için (zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tabi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak) belli araçlarla (tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden faydalanarak) belli hareketlerle (ülkeye sokma, ülke dışına çıkarma, tedarik etme, kaçırma, bir yerden başka bir yere götürme veya sevk etme ya da barındırma) ile işlenebilen bir suçtur.

Tanım cümlesinden de anlaşılacağı üzere, İnsan Ticareti Suçu nun varlığı için; belli amaçların, belli araçlarla ve belli hareketlerle gerçekleştirilmesi gerekir. Bu İnsan Ticareti Suçu birden fazla hareketli bir suçtur. Daha açık bir ifade ile İnsan Ticareti Suçu iki grup seçimlik hareketlerden birer adedinin gerçekleştirilmesi ile meydana gelir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı suçtan zarar gören konumunda olduğu için İnsan Ticareti Suçu nda bu bakanlığa davanın bildirilmesi gerekir.

Zincirleme Suç ve İçtimaya Dair Uygulama

İnsan Ticareti Suçu nda araç hareketler, asıl veya amaç hareketlerden önce ya da en geç bu hareketlerle eş zamanlı olarak yapılmalıdır. Böylece öncelikle araç hareketler ile mağdurun iradesi kırılmalı ve görünüşte rıza edilmiş olmalı daha sonra da bu husustan yararlanarak suçu oluşturan asıl amaç hareketler gerçekleştirilmelidir. Bu durumun tek istisnası maddenin 3. fıkrasıdır. Bu düzenleme uyarınca çocuk mağdurların fuhuş yaptırılmak amacıyla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden başka bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları durumunda suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da İnsan Ticareti Suçu oluşacak, mağdura karşı fuhuş yaptırmak saikiyle amaç fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda ise, sanığın saikini gerçekleştirip gerçekleştirmemesinin İnsan Ticareti Suçu nun oluşumuna bir etkisi olmayacağından, amaç fiilleri gerçekleştirdikten sonra saiki oluşturan eylemlerden olan fuhuş eyleminin yaptırılmasıyla ayrıca fuhuş suçu oluşacak, bu durumda ise, fuhuş suçu ile İnsan Ticareti Suçu arasında içtima hükümlerinin uygulanması mümkün olmayacaktır.

İlginizi Çekebilir; Göçmen Kaçakçılığı Suçu

İnsan Ticareti Suçu Yargıtay Kararları nda mağdur sayısının fazla olması durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanmayıp mağdur sayısınca ayrı ayrı cezaya hükmedilmektedir.

Sanığın, mağdur sayısınca ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği gözetilmeyip zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesi, kanuna aykırı ve sanık … ile müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA (Yargıtay 18.CD, E. 2016/15379 K. 2018/15486 21.11.2018)

Öte yandan İnsan Ticareti Suçu, fuhuş suçu ile de bir içtima suçu oluşturmayarak bağımsız bir suç olduğundan ayrıca yargılamayı gerektirecektir.

Sanıkların, mağdurlar …,….. ve …’yı fuhuş yapmak için zorladıkları, karşı çıkmaları durumunda ise tehdit edip darp ettikleri biçiminde kabul edilen eylemlerinin fuhuş suçunun yanında bu suçtan bağımsız olan ve unsurları oluşan TCK’nın 80/3. maddesinde düzenlenen insan ticareti suçunu da oluşturacağı (Yargıtay 18.CD, E. 2015/24643 K. 2017/2139 27.02.2017)

Güvenlik Tedbirleri

İnsan Ticareti Suçu ile ilgili olarak dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi teknik araçlarla izleme, ses veya görüntü kaydı alabilme koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı

İnsan Ticareti Suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle mağdurların herhangi bir şikayeti olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi kamu davası devam edecektir.

İnsan Ticareti Suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

İnsan Ticareti Suçu için yapılacak yargılama genel dava zamanaşımına tabi olup dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıldır.

Görevli Mahkeme

İnsan Ticareti Suçu nun yargılaması ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

İnsan Ticareti Suçu ağırlığı itibari ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca avukat olmaksızın savunma yapılması mümkün olmayan bir suçtur. Kanunda dahi bu yönde bir düzenleme yapılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda İnsan Ticareti Suçu alanında uzman bir ceza avukatı ndan profesyonel destek alınmasını zorunlu kılar. İnsan Ticareti Suçu nedeniyle hukuki yardım almak için ceza hukuku alanında uzman ağır ceza avukatı mızdan randevu alarak ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İnsan ticareti kaç yıl?

Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Insan kaçakçılığı cezası ne kadar?

Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Göçmen kaçakçılığı katalog suç mu?

Evet CMK’da sayılan katalog suçları kapsamında yer almaktadır.

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?