Kiracının Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye Davası

İçindekiler

Genel Değerlendirme

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesi son fıkrasında düzenlenen; yalnızca konut kiralarında söz konusu olabilen, kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren mal sahibi, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde tahliye davası açabilir.

Kiracının varolan konutunun kullanmaya elverişli olması gerekir, tapulu veya tapusuz olması yeterli değildir. Taşınmaz üzerinde üst hakkı sahibi olan kiracı için de tahliye davası açılabilir.

Kiracının veya eşinin sosyal durumu ve aile nüfus sayısı itibariyle oturulabilir bir evlerinin olması yeterlidir. Kiralayan mal sahibinin ayrıca ihtiyaçlı olduğunun ispat edilmesine gerek yoktur.

‘’Davalının birleşen davaya yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Türk Borçlar Kanunu’nun 352/son maddesi uyarınca açılacak davada dava hakkı kiraya verene ait olup, açılan tahliye davasında tahliye kararı verilebilmesi için kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutunun bulunması ve davalının sosyal durumu, aile nüfus sayısı itibariyle oturmasına elverişli bulunması gerekir. Bu iki koşulun bir arada bulunması zorunludur.

Olayımıza gelince; her ne kadar mahkemece alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davalı-kiracının aynı ilçe hudutları dahilinde oturabileceği kendi konutunun bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de; mevcut bilirkişi raporunda davaya konu tahliyesi istenen taşınmazın alan ve konum itibariyle davalıya ait taşınmazdan daha üstün vasıflarda olduğu belirtilmiş olup, davalı kiracı da sahibi olduğu evin ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini savunmuştur. Bu durumda tarafların tüm delilleri toplanarak, davalının statüsü ve ailesinin ihtiyaçlarına göre bahsi geçen evin davalının kullanımına elverişli olup olmadığı kirada bulunup bulunmadığı yönünde yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.’’ (Yargıtay 3. HD., E. 2018/504 K. 2018/1840 T. 28.2.2018)

Yukarıda açıkladığımız üzere görüleceği üzere konut ve işyeri kiraları Türk Borçlar Kanunu’nda detaylıca düzenlenmiş olup dikkat edilmesi gereken noktalar olduğu için bir ister dava açan mal sahibi olun isterseniz kiracı olun uzman kira avukatı, kira hukuku avukatı, kiracı tahliye avukatı ile çalışmanız gerekmektedir.

Dolayısıyla avukatsız tahliye davası açmak davanın reddine veya hak kaybına uğramanıza sebep olacak veya hakkınıza ulaşmanızı geciktirecektir veya aleyhinize açılmış haksız davanın kabulüne neden olabilecektir. Dolayısıyla tahliye davalarının açılmasında iki haklı ihtar nedeniyle kiracının tahliyesi avukatı , kiracı tahliye avukatı , kiracı avukatları veya İstanbul kiracı tahliye avukatları ile çalışılması en doğrusu olacaktır.

Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışan kira hukuku avukatı ndan randevu alarak kiracı tahliye davası masrafları ne kadar olduğunu öğrenebilir ve tahliye davaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mirasçı kiracıyı çıkarabilir mi?

Bir mülk miras sebebiyle birden fazla kişiye kalmışsa mirasçılar mülkün boşaltılmasını talep edebilir.

Kira sözleşmesi mirasçılara geçer mi?

Evet ölen kişinin yerine geçip hak sahibi olurlar.

Kiracım öldü ne yapmalıyım?

Ölüm sözleşmeyi feshetme sebepleri arasında değildir. Hak Ölen kişinin mirasçılarına geçmektedir

Bir yanıt yazın

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bİze ulaşın
Avukata sor...
Merhaba
Avukatlık büromuzla iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz?